Metingen waar je
beter van wordt

Dat is de ambitie van Amplixs

Metingen waar je
beter van wordt

Dat is de ambitie van Amplixs

Amplixs helpt organisaties verbeteren

Amplixs heeft een droom. De kern van die droom is: organisaties verbeteren. Amplixs helpt je beter meten, zodat je beter kunt sturen. Amplixs helpt je corrigeren en complimenten delen.

Amplixs helpt organisaties ontwikkelen in elk domein. In de praktijk betekent dit dat we pal staan voor twee beloftes: we brengen je van recht­lijnige vragenlijsten naar een online dialoog en van een ‘bak met data’ naar concrete stuurinformatie.

Dit doen we met slimme survey’s. Dat zijn vragenlijsten die aanvoelen als een prettig gesprek. Met modules die het makkelijk maken om te doen wat nodig is. En rapporten die heldere inzichten geven, feiten zonder ruis, voor operationele, tactische en strategische besturing van organisaties.

Dat betekent voor vragenlijsten dat:

  • je de kernvraag stelt in de mail
  • je online in dialoog gaat
  • je complimenten ophaalt bij tevreden klanten
  • je bij onvrede de oorzaak kunt achterhalen
  • je ‘meevoelt’ met de respondent door toe­lichting te geven bij niet beïnvloedbare oorzaken van ontevredenheid

Dit betekent voor modules dat:

  • je ontevredenheid kan dempen (externe opvolging) en voortaan kunt voorkomen (interne opvolging)
  • je complimenten intern kunt delen met collega’s voor een positieve teamspirit en extern delen voor PR en marketing

Dit betekent voor rapporten dat:

  • je rapporten selecteert en combineert in rolspecifieke dashboards
  • je standaard inzicht krijgt in de NPS trends en de Drivers en Rootcauses
  • je rapporten zonder beperking (vooraf en achteraf) kunt verdiepen op relevante kenmerken

Wie heeft daar wat aan?

Managers en medewerkers in het operationele domein

Managers en medewerkers in het operationele domein krijgen inzicht in de ervaringen van gasten en klanten, zodat ze direct actie kunnen ondernemen: ontevredenheid wegnemen bij het individu en verbeteringen toepassen.

Directe actie biedt de meeste kans op resultaat. Ook ontvangen zij de complimenten van gasten en klanten zonder vertraging. Zo prikkel je elkaar (en ook de gast of klant) op een prettige manier. Zichtbaar resultaat enthousiasmeert iedereen.

Meer weten over verbeteren in het operationele domein?

Wie heeft daar wat aan?

Managers en medewerkers in het operationele domein

Managers en medewerkers in het operationele domein krijgen inzicht in de ervaringen van gasten en klanten, zodat ze direct actie kunnen ondernemen: ontevredenheid wegnemen bij het individu en verbeteringen toepassen.

Directe actie biedt de meeste kans op resultaat. Ook ontvangen zij de complimenten van gasten en klanten zonder vertraging. Zo prikkel je elkaar (en ook de gast of klant) op een prettige manier. Zichtbaar resultaat enthousiasmeert iedereen.

Meer weten over verbeteren in het operationele domein?
Managers en medewerkers in het commerciële domein

Managers en medewerkers in het commerciële domein krijgen inzicht in de ervaringen van gasten en klanten. Zodat zij goed weten of ‘de belofte’ aan gasten en klanten waargemaakt wordt of dat zij hun verhaal moeten aanpassen om ontevredenheid te voorkomen.

Want verwachtingen waarmaken bepaalt de kans op aanbeveling en klantbehoud: de twee belangrijkste factoren in het commerciële succes van de commerciële organisatie.

Meer weten over verbeteren in het commerciële domein?
Managers en medewerkers in het commerciële domein

Managers en medewerkers in het commerciële domein krijgen inzicht in de ervaringen van gasten en klanten. Zodat zij goed weten of ‘de belofte’ aan gasten en klanten waargemaakt wordt of dat zij hun verhaal moeten aanpassen om ontevredenheid te voorkomen.

Want verwachtingen waarmaken bepaalt de kans op aanbeveling en klantbehoud: de twee belangrijkste factoren in het commerciële succes van de commerciële organisatie.

Meer weten over verbeteren in het commerciële domein?
Managers en medewerkers in het HR domein

Managers en medewerkers in het HR domein (zelf zeggen wij liever ‘medewerkersdomein’) krijgen inzicht in de ervaringen van medewerkers met de voor medewerkers essentiële thema’s. Niet met het oogmerk om te horen wat er allemaal niet deugt..

Maar met de ambitie om zaken die medewerkers belemmeren in het behalen van hun doelen (èn die van de organisatie!) te verbeteren. Waarmee de professionals van P&O heel direct bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie.

Meer weten over verbeteren in het domein van medewerkers?
Managers en medewerkers in het HR domein

Managers en medewerkers in het HR domein (zelf zeggen wij liever ‘medewerkersdomein’) krijgen inzicht in de ervaringen van medewerkers met de voor medewerkers essentiële thema’s. Niet met het oogmerk om te horen wat er allemaal niet deugt..

Maar met de ambitie om zaken die medewerkers belemmeren in het behalen van hun doelen (èn die van de organisatie!) te verbeteren. Waarmee de professionals van P&O heel direct bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie.

Meer weten over verbeteren in het domein van medewerkers?
Managers en medewerkers in het onderwijs

Onderwijsprofessionals krijgen inzicht in de ervaringen van leerlingen en hun ouders, studenten en docenten/leerkrachten, zodat ze individuele personen beter kunnen helpen en tegelijkertijd inzicht krijgen in de succesfactoren van de school of opleiding. Want kwaliteit valt uiteen in twee delen. Over het inhoudelijke deel (pedagogiek) kan alleen de professional oordelen.

Het andere deel is tevredenheid van de klant. Tevredenheid ontstaat in samenspraak en samenwerking met de eindgebruiker. Daarom helpen wij het onderwijs met ‘tips & tops’ werken aan tevredenheid.

Meer weten over verbeteren in het onderwijs?
Managers en medewerkers in het onderwijs

Onderwijsprofessionals krijgen inzicht in de ervaringen van leerlingen en hun ouders, studenten en docenten/leerkrachten, zodat ze individuele personen beter kunnen helpen en tegelijkertijd inzicht krijgen in de succesfactoren van de school of opleiding. Want kwaliteit valt uiteen in twee delen. Over het inhoudelijke deel (pedagogiek) kan alleen de professional oordelen.

Het andere deel is tevredenheid van de klant. Tevredenheid ontstaat in samenspraak en samenwerking met de eindgebruiker. Daarom helpen wij het onderwijs met ‘tips & tops’ werken aan tevredenheid.

Meer weten over verbeteren in het onderwijs?