Corona-cijfers zeggen bijna niets

Geschreven door
 In categorie Blog
Is het beleid dat de regering nu voert gebaseerd op rationele berekeningen? Het is moeilijk te zeggen of dat zo is. Men moet werken met aannames.. Men moet werken met aannames en de tijd zal leren of die juist waren of niet. Moeten we hier als onderzoeksbureau wel iets van vinden? De Corona-cijfers zeggen bijna niets.

Lees hier een mening van een onderzoeker die met cijfers en zekerheden werkt terwijl de emotie nu domineert.

Corona-cijfers zeggen bijna niets

We zitten niet thuis om te voorkomen dat we ziek worden, maar om te voorkomen dat we allemaal tegelijk ziek worden. Waarom? Omdat de zorg het anders niet aankan. Op deze manier bouwen we ook geleidelijk groepsimmuniteit op, wordt er gezegd. Stel dat dat zo werkt, hoe lang duurt het dan voordat we in Nederland deze groepsimmuniteit hebben opgebouwd? Niemand heeft die X-as nog ingevuld; over welke termijn hebben we het? Dat zouden wel eens jaren kunnen zijn als het criterium is dat we de zorgcapaciteit niet mogen overschrijden.

Aannames over groepsimmuniteit

Een rekensom. Als we ervan uitgaan dat de IC-afdelingen maximaal 2.400 patiënten aankunnen met een gemiddelde aantal ligdagen per patiënt van 23 dagen (RIVM), dan kunnen elke dag 104 nieuwe IC-patiënten opgenomen worden. Stel dat 1% van de besmette personen op de IC terecht komt (aanname). Dan ‘mogen’ er per dag dus maximaal 10.400 personen besmet raken. Voor groepsimmuniteit dient 60% van de bevolking immuun te zijn. Dat zijn ruim 10 miljoen mensen. Deel dat door 10.400, dan kom je op bijna 1.000 dagen. Verdubbel je de IC-capaciteit, dan kom je nog steeds uit op anderhalf jaar. Corona-cijfers zeggen bijna niets. 

Serieus over Corona

Ik ben geen viroloog. Ik kan wel aardig hoofdrekenen. Aangenomen dat deze rekensom strookt met de werkelijkheid, creëer je met de huidige aanpak, een status quo waarbij je constant probeert op de maximum zorgcapaciteit te blijven. Op het moment dat tóch een grote groep ouderen besmet raakt, kan de zorg het dus meteen niet meer aan. Een reëel risico. Daarom is mijn stelling: als we Corona écht serieus nemen en bejaarden niet willen laten sterven aan eenzaamheid, dan zorgen we dat de sterksten onder ons als eerst besmet raken – terwíjl we de economie op gang houden voor alle niet-bejaarden.

Ervaringscijfers

In de leeftijdscategorie tot 50 jaar loop je relatief weinig kans om ernstig ziek te worden, daarna loopt het aantal zieken met de leeftijd op naar de groep 80-plussers waar de meeste sterfgevallen zijn. Corona-cijfers zeggen bijna niets. Algemene cijfers van het CBS van 2019 laten zien dat het bij ruim de helft van alle sterfgevallen in Nederland om 80-plussers gaat. In de winter zijn dat er iets meer dan in de zomer. Dat is bij Corona niet anders. Laten we daarom de groep ouderen maximaal beschermen in plaats van allemaal zoveel mogelijk thuisblijven? De bezorgservices kunnen we bijvoorbeeld alleen voor ouderen en andere kwetsbare mensen reserveren. Dat lijkt me veiliger dan hen allemaal op één piekmoment nl. ‘s morgens vroeg naar de supermarkt sturen (terwijl de thuiszorg voor een dichte deur staat), zoals nu gebeurt.

Groot onderhoud aan NL

De dagelijkse routine is voor iedereen verdwenen. Handelsstromen verdwijnen én nieuwe businessmodellen worden uitgevonden. Want dit biedt ook kansen. Die zien we als Amplixs zeker en daarom passen we op rigoureuze wijze ons beleid aan. Wie volgt?

Deze crisis schept ruimte om belangrijke dingen te doen. Zaken waarvan je normaal zegt: ‘ja, dat gaan we echt een keer doen maar we moeten er zoveel voor stilleggen dus het kan niet’, dat kan nu dus wel. Bijvoorbeeld nieuw asfalt op de start- en landingsbanen van Schiphol of groot onderhoud van het spoor en van snelwegen. Of er ontstaat tijd om dat nieuwe idee uit te werken. Pak het lijstje erbij en werk het af. Zo kunnen we hier als land sterker uit komen, zodat we volgend jaar misschien wat van de economische schade kunnen inhalen.

Stilstaan of doorgaan?

Even terug naar die X-as. We weten niet hoe lang het gaat duren. Corona-cijfers zeggen bijna niets. Nu, na een paar weken, staat de wereld al helemaal op z’n kop en komt de economie zowat tot stilstand. Als we de redenering doortrekken dat we de groepen kwetsbaren maximaal isoleren, dan kan het leven gewoon doorgaan. Dan raken alle anderen namelijk besmet en daarna immuun en bereiken we in no time enorme groepsimmuniteit. Natuurlijk worden er dan mensen ziek en zullen er enkelen overlijden, maar veruit de meesten slaan zich er prima doorheen. Gevoed door de emotie zullen velen dit scenario onacceptabel vinden.

Doe mee aan gedachtenexperiment

Maar wat doe jij liever: voor onbepaalde tijd de hele samenleving on hold óf jezelf laten besmetten en misschien ziek worden terwijl het leven door kan gaan? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Daarom wil ik je vragen om mee te doen aan mijn onderzoekje. Het bestaat uit niet meer dan twee vragen. Doe je mee?

 

Meer weten over
Klanttevredenheid verbeteren?

 

Amplixs doet onderzoek slim

Kunnen we jullie helpen? Neem contact met mij op om kennis te maken. Klik op het envelopje onder mijn naam.

Recente posts
Welke verbeterpunten zien jullie medewerkers?Help je klantenservice door de crisis