Tussentijds meten leidt tot tussentijdse verbeteringen

‘De kunst van
het enquêteren verstaan ze bij Amplixs prima’

Niet wachten op de jaarlijkse tevreden­heidsonderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die het best past bij de studenten.

Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht.
Opleidings­manager Mark Tammer vertelt over de samenwerking en wat de klantmetingen hebben opgeleverd.

Informatie vergaren in een korte cyclus

‘We wilden kort cyclisch informatie vergaren over onze opleidingen. En studenten bevragen over een bepaalde periode in plaats van over de studie in het algemeen’, begint Mark Tammer, Opleidingsmanager van de Bacheloropleiding Werktuigbouw­kunde en de Master of Engineering. ‘En dat vooral ook op een toegankelijke manier doen.’

Amplixs heeft de enquête voor de smartphone geoptimaliseerd, zodat het voor studenten laagdrempelig werd om de enquête in te vullen. Dat leidde tot een hogere respons. Mark: ‘We hebben ge­ëxperimenteerd met het ontsluiten van die QR-code, maar het werkte het best als de docent tijdens de les de studenten wees op de enquête en een persoonlijk verzoek tot invullen deed.’

Helpen met de vraag achter de vraag

Door te meten kreeg de Hogeschool Utrecht goed inzicht in verschillende zaken die onder de studenten speelden. Mark: ‘Van: hoe gaat het met de studenten? Tot: is er genoeg interactie met de student? Is de module praktijkgericht genoeg en is de docent be­naderbaar? Het fijne aan Amplixs is dat ze niet slechts een tool willen aanleveren. Ze helpen met het helder krijgen van de vraag achter de vraag. Zo wilden we achterhalen hoe colleges werden gewaardeerd.

Amplixs wees ons erop dat deze bijzonder goed gewaardeerd kunnen worden door een student, terwijl diezelfde student wellicht niet afdoende over het onderwerp leert wat van belang is voor zijn studie. Vragen naar de waardering levert in dit geval dus niet per se een goed inzicht op voor studentsucces.’

Heldere rapportages die bepaalde patronen blootleggen

Mark: ‘Goed enquêteren is niet makkelijk. Het betreft veelal gesloten vragen. Die moeten op een begrijpelijke manier, afgestemd op de doelgroep, worden aangeboden om de gewenste informatie boven te krijgen. Door een vraag op een bepaalde manier te stellen, geef je al een richting aan het antwoord en dat wil je natuurlijk niet. Amplixs hielp ons bij het vormgeven van onze enquêtes en met het bepalen van het juiste moment om de enquête te introduceren bij studenten.

Maar ook bij het maken van heldere rapportages en het zichtbaar maken van bepaalde patronen en trends die uit de enquêtes naar voren kwamen. Amplixs wist bovendien slimmigheidjes in te bouwen waardoor er op een onderwerp kon worden door­gevraagd, nadat er een bepaald antwoord was ingevuld. Als er bijvoorbeeld negatief werd gereageerd op de roosterindeling, dan konden we die categoriseren en er dieper op ingaan met de respondent.’

Meten en daarop anticiperen leidt tot meer waardering

Met de metingen kon de Hogeschool Utrecht de kwaliteit van het onderwijs tussentijds verbeteren. ‘Als uit een enquête bleek dat studenten moeite hadden met specifieke topics, dan konden we dat oplossen door extra lessen of vragenuurtjes met een docent aan te bieden’, legt Mark uit. ‘Of we besloten naar aanleiding van een enquête de lesstof meer op maat aan te bieden.

Bij een meting vond de ene helft van de studenten de voortgang te langzaam gaan en de andere helft te snel. We besloten daarop om de lesstof sneller aan het bieden met daarbij extra lessen voor diegenen die er meer tijd voor nodig hadden. Of de kwaliteits­metingen hebben geleid tot betere resultaten van de studenten, is nog niet bekend. Wel hebben de enquêtes geleid tot een betere waardering van onze studies.’

Meten en daarop anticiperen leidt tot meer waardering

Met de metingen kon de Hogeschool Utrecht de kwaliteit van het onderwijs tussentijds verbeteren. ‘Als uit een enquête bleek dat studenten moeite hadden met specifieke topics, dan konden we dat oplossen door extra lessen of vragenuurtjes met een docent aan te bieden’, legt Mark uit. ‘Of we besloten naar aanleiding van een enquête de lesstof meer op maat aan te bieden.

Bij een meting vond de ene helft van de studenten de voortgang te langzaam gaan en de andere helft te snel. We besloten daarop om de lesstof sneller aan het bieden met daarbij extra lessen voor diegenen die er meer tijd voor nodig hadden. Of de kwaliteitsmetingen hebben geleid tot betere resultaten van de studenten, is nog niet bekend. Wel hebben de enquêtes geleid tot een betere waardering van onze studies.’

Om dit te bereiken wil je studenten niet zomaar een paar zinloze vragen stellen. Studenten wil je serieus nemen.

Heldere visie

We hebben onze eigen kijk op het meten van tevredenheid. Vaak hoor je ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Daar zijn wij het niet mee eens.

Mensen zijn verschillend, en dat is best moeilijk. Een goede manier om daar mee om te gaan is vragen stellen. Goede gastheren doen dat. Het onderwijs kan dat ook.

Slimme methode

Die visie hebben we uitgewerkt in onze eigen methodiek. Een slimme methode voor het meten van tevredenheid in het onderwijs.

Ook serieus aan de slag
met meten en verbeteren?

Ben je nieuwsgierig naar de meetoplossingen waarmee we jullie school of instelling vooruit kunnen helpen?

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie organisatie kunnen doen. Neem gerust contact op, we denken graag mee.

(verplicht tot niets)