Amplixs focust op flow

Soms krijg je veel
meer gedaan dan normaal

We hebben allemaal van die dagen waarop je meer gedaan krijgt dan normaal. Soms produceer je in twee uur meer dan op een doorsnee werkdag. Je voelt je ontspannen in het werk en voldaan na afloop.

Je voelt je goed. Het werk gaat moeiteloos. Op deze momenten lijkt het werk vloeiend en automatisch te gaan. Alsof je in een ‘flow’ bent. Dat is niet alleen nuttig en efficiënt, het is ook heel fijn om te ervaren.

Flow is geen toeval

Minas hielp ons op weg naar ‘flow’

Hij maakte zijn middelbare school niet af

Toch behaalde hij 2 academische titels

Met slechts 8 uur studeren per week

Wat werken, studeren, mountainbiken en golfsurfen met elkaar te maken hebben? Dat deelde hij met ons in een workshop. Hij hielp ons individueel ‘flow’ zoeken en vinden. Net als het Nederlands voetbalelftal begonnen we de training met een stukje fietsen. Voor mountainbikes werd gezorgd.

In de video, vertelt Minas wat flow is.

Minas was een ‘bootvluchteling’

Hij zat jaren in asielzoekerscentra

Raakte de weg kwijt in het onderwijs

Hij hing doelloos op straat met verkeerde vrienden. Tot hij ontdekte hoe je werken of studeren kunt beleven als golfsurfen. En met ‘deep focus’ 80% van het werk in 20% van de tijd kunt doen.

Fietsen brengt je in flow

Alle flowcomponenten zijn aanwezig

Als je iets verkeerd doet, merk je dat direct

Met het fietsen, konden we goed (leren) spelen met deze drie dingen. Het doel ligt recht voor je (behalve in een bocht), kijk in de richting van je doel. Je merkt het direct, als je verkeerd stuurt of te laat remt. En je past de snelheid eigenlijk al direct zelf aan aan je vaardigheden.

Meer over de componenten van flow, hoor je in de video hieronder:

Goed presteren en je fijn voelen is persoonlijk

Door de juiste voorwaarden voor jou te scheppen..

Krijg je in 2 uur meer af dan anders op een volledige werkdag

Het is voor iedereen en overal beschikbaar is, als je de juiste voorwaarden kunt scheppen. Als je weet wat voor jou werkt, kom je makkelijker in de ‘flow’. Wat zo fijn is aan fietsen, is dat er verschillende componenten in zitten die helpen om in flow te komen:

  • Clear goals
  • Immediate feedback
  • Challenge/Skill Ratio

Met het mountainbiken, konden we goed (leren) spelen met deze drie dingen. Het doel ligt recht voor je (behalve in een bocht), kijk in de richting van je doel. Je merkt het direct, als je verkeerd stuurt of te laat remt. En je past de snelheid eigenlijk al direct zelf aan aan je vaardigheden.

Cyclus van flow

Release wordt vaak vergeten

Flow bestaat uit een cyclus van vier fases. Release is belangrijk. Zonder Release kom je nooit in flow. De vier fases in de juiste volgorde:

  • Struggle
  • Release
  • Flow
  • Recovery

In de video, krijg je tips om om te gaan met de valkuilen die horen bij de verschillende fases van de flowcyclus.