Hoe wij kwaliteit
meten in onderwijs?

Wij zien in tevredenheid een belangrijk onderdeel van kwaliteit

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs?

Wij zien in tevredenheid een belangrijk onderdeel van kwaliteit

STO

Tevredenheid, sociale veiligheid en bestendiging

Vanaf € 750,- per meting voor het onderwijs

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs?

In het onderwijs botsen verschillende visies. Van traditioneel ‘stampen’ en Studiehuis tot gepersonaliseerd onderwijs en ‘evidenced based’ leren. Continu vernieuwen.

Pas na verloop van tijd weet je wat een hype is en welke trend doorzet. Maar hoe meet je dan kwaliteit?

Eigen visie, eigen meetlat

Wij bieden elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zodat meten bijdraagt aan verbeteren.

Kwaliteit onderwijs meten

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Terwijl schoolkinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren.

Ontwikkelen voor de toekomst

In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Studenten maken schulden voor een goede opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst.

Sturen met slimme metingen

Met slimme metingen draagt Amplixs bij aan gerichte ontwikkeling van het onderwijs. Met plezier helpen we ook jullie vooruit.

STO

Tevredenheid, sociale veiligheid en bestendiging

Vanaf € 750,- per meting voor het onderwijs

Belangrijke elementen

HOOGSTE CIJFER
Hoogste cijfer
Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. En dat een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de lange termijn jonge mensen het meest vooruit helpt.
MENSEN VERSCHILLEN
Mensen verschillen
Mensen zijn verschillend. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere wensen en eigenschappen.
ONDERWIJSKWALITEIT
Onderwijskwaliteit
Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een 'gastheer' moet willen zijn.
UX
Gebruikerservaring
Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.
GEEN RECRUITMENT
Geen werving en selectie
Een man of vrouw die geen last heeft van een ‘recruitmentbril’. Maar de moed heeft om te sturen op échte vooruitgang.
MEEWERKEND VOORWERP
Meewerkend voorwerp
En jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.
BELEVING VAN KWALITEIT
Beleving van kwaliteit
En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.
OBJECTIEVE INDICATOR
Objectieve indicator
Uiteraard is 'beleving' niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.
NIEUW IS NIET NIEUW
Nieuw is niet nieuw
Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.
RICHTING GEVEN
Richting geven
Als school- of studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen. Met feedback die leidt tot actie!
MTO VOOR ONDERWIJS
MTO voor onderwijs
Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in. Wie heeft er meer verstand van leren leren?
ZINVOLLE FEEDBACK
Zinvolle feedback
Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

Belangrijke elementen

HOOGSTE CIJFER
Hoogste cijfer
Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. En dat een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de lange termijn jonge mensen het meest vooruit helpt.
GEEN RECRUITMENT
Geen werving en selectie
Een man of vrouw die geen last heeft van een ‘recruitmentbril’. Maar de moed heeft om te sturen op échte vooruitgang.
NIEUW IS NIET NIEUW
Nieuw is niet nieuw
Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.
MENSEN VERSCHILLEN
Mensen zijn verschillend
Mensen zijn verschillend. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere wensen en eigenschappen.
MEEWERKEND VOORWERP
Meewerkende voorwerpen
En jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.
RICHTING GEVEN
Richting geven
Als school- of studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen. Met feedback die leidt tot actie!
ONDERWIJSKWALITEIT
ONDERWIJSKWALITEIT
Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een 'gastheer' moet willen zijn.
BELEVING VAN KWALITEIT
BELEVING VAN KWALITEIT
En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.
MTO VOOR ONDERWIJS
MTO voor onderwijs
Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in. Wie heeft er meer verstand van leren leren?
UX
Gebruikerservaring
Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.
OBJECTIEVE INDICATOR
Objectieve indicator
Uiteraard is 'beleving' niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.
ZINVOLLE FEEDBACK
Zinvolle feedback
Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.
Kern van kwaliteit

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zo scheiden we zin van onzin.

Rake rapporten

We maken rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

In de juiste context

Zo kunnen (hoge)scholen zich in hun eigen context ontwikkelen.

Belangrijke meerwaarde: het leidt tot actie.

Onze menukaart voor onderwijs:

LTO / OTO / STO

 • Vanaf € 750,- per meting
 • Inclusief slimme overstapservice
 • Tevedenheid en Sociale Veiligheid
 • Binnen kaders van PO en VO raad
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten á la carte

 • Vanaf € 1.250,- per meting
 • Vragenlijst zelf aanleveren
 • Resultaten online bekijken
 • Rapportages op maat per gebruiker
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten ‘tailor made’

 • Vanaf € 2.500,- per project
 • Advies en ontwerp vragenlijst
 • Projectplanning
 • Rapportages op maat per gebruiker
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Onze menukaart voor onderwijs

LTO / OTO / STO

 • Vanaf € 750,- per meting
 • Inclusief slimme overstapservice
 • Tevedenheid en Sociale Veiligheid
 • Binnen kaders van PO en VO raad
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten á la carte

 • Vanaf € 1.250,- per meting
 • Vragenlijst zelf aanleveren
 • Resultaten online bekijken
 • Rapportages op maat per gebruiker
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten ‘tailor made’

 • Vanaf € 2.500,- per project
 • Advies en ontwerp vragenlijst
 • Projectplanning
 • Rapportages op maat per gebruiker
 • Geen gedoe met data of AVG
 • Koppelen met Vensters

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen of besturen
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

METING

LTO / MTO / OTO / STO

Vanaf € 750,- per meting voor het onderwijs

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs?

Wij geloven in een meetinstrument dat in een korte cyclus helpt meten en verbeteren.

ONDERWIJSVISIE

Een meetinstrument waarin je, als organisatie, je eigen visie en doelen centraal stelt. Wij begrijpen dat die visie en doelen, ook bínnen een koepelorganisatie, per school of faculteit kunnen verschillen. Bijvoorbeeld op basis van historie, locatie of identiteit.

Kwaliteit meten in onderwijs

Sinds jaren helpen wij scholen in uiteenlopende takken van het onderwijs. Denk hierbij aan:

 • primair onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs
 • hoger onderwijs
 • thuisonderwijs
 • bedrijfsopleidingen

Visie op onderwijs

Wij zien grote verschillen per tak en helpen elke organisatie met op maat gesneden metingen en rapporten. Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat.

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie school of instelling kunnen doen.

Kennismaken?

Neem contact met ons op.

We horen graag hoe we jullie kunnen helpen.

Onderwijs ontwikkelt zich elke dag

Het is géén sluitpost of vrijblijvend experiment

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs?

Scholen komen om in administratie en het verplicht bijhouden van lijstjes.

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? Onderwijs ontwikkelt zich elke dag. Hoe meet je tevredenheid in het onderwijs?

Onderwijs ontwikkelen

Het antwoord op die vraag is ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan meten of iemand blij is met een nieuwe aankoop in een winkel. Want: wie is de klant? En wanneer spreek je over goed onderwijs? Bepaalt het ministerie dat, of de leerkrachten? Of de leerlingen/studenten? Misschien de ouders?

Slimme metingen, praktische resultaten

Daar hebben we iets voor bedacht: we stellen vragen die zinvol zijn. We leveren nooit dikke rapporten, maar altijd overzichtelijke en praktische uitkomsten die leiden tot verbetering.

Amplixs heeft een visie op onderwijskwaliteit en tevredenheid van alle betrokkenen.

Onderwijs verdient ruimte en richting

Iedere onderwijsvisie haar eigen meetlat

Kwaliteit in het onderwijs

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? In het onderwijs wordt, net als in de zorg, gewerkt met vastgestelde vragenlijsten. Dit gebeurt om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen zuiver vast te stellen.

Deze vragenlijsten zijn zo lang en ‘wetenschappelijk’ dat bijna niemand het einde haalt. En als je het einde haalt, kan het toch misgaan. Want een ontbrekend antwoord op een niet-verplichte vraag kan de volledige deelname uitsluiten. Zonder dat je dat weet.

Lage respons

Een lage respons hoeft op zich geen probleem te zijn. Wij zien echter weinig toegevoegde waarde voor onderwijsorganisaties in onderzoek dat zich richt op maximale ‘wetenschappelijkheid’. Want de respons zakt volledig door de bodem.

Tips & tops

Het is onderzoek dat zich volledig richt op het meten zelf. Waardoor het in de praktijk te vaak helemaal niets meet. De ‘meetopbrengst’ is zo gering, dat het resultaat zich onmogelijk laat vertalen naar concrete ‘tips & tops’. Terwijl dat is waar je als organisatie naar zoekt om vooruit te komen.

Kijk op kwaliteit

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

Corona

Een mooi voorbeeld zijn onze metingen van de tevredenheid over het thuisonderwijs. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, werden (thuiswerkende) ouders met kinderen in primair en voortgezet verantwoordelijk voor ‘thuisonderwijs’. Met name ouders met kinderen in het primair onderwijs droegen van de ene op de andere dag vrijwel het volledige onderwijsprogramma.

Kwaliteit van thuisonderwijs evalueren

In korte tijd hebben we hiervoor speciale ‘flitsevaluaties’ ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat scholen direct van de ervaringen van ouders konden leren en hen zo optimaal mogelijk konden faciliteren.

Hoe wij tevredenheid meten

Neem contact met ons op, we horen graag hoe we jullie het beste kunnen helpen. Of lees verder over meting in SO, VSO, PO, VO, HO of online onderwijs.

ONLINE ONDERWIJS FLITSEVALUATIES

Leerling- en oudertevredenheid

 • Geen school zonder leerling en geen leerling zonder ouders. We meten of leerlingen én ouders tevreden zijn over het onderwijs en alles wat met de school te maken heeft.

Vaardige docenten, veilige leerlingen

 • Beschikken alle docenten over de juiste didactische vaardigheden?
 • Hoe staat het met de tevredenheid en de sociale veiligheid op school?
 • Welke veiligheidsrisico’s lopen de leerlingen?

Tevreden docenten, enthousiaste studenten

 • Zijn alle docenten en het ondersteunend personeel tevreden over de school?
 • Voelt je personeel zich voldoende gesteund door het management?
 • Hoe effectief zijn de matchingprogramma’s?
 • Kiezen studenten de juiste opleiding?

Bestendiging in het praktijk- en speciaalonderwijs

 • Wij weten een manier om in het praktijk- en speciaalonderwijs uitgestroomde leerlingen nog 2 jaar te volgen, zoals de wet voorschrijft.

Beste voor ieder kind

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs? In het onderwijs botsen technologische vooruitgang en klassieke opvattingen over ontwikkeling en beschaving. Bijna iedereen heeft een mening over het onderwijs en het speelveld verandert voortdurend. Vaak door hypes, soms door echte inzichten.

Kwaliteit onderwijs meten

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Studenten maken schulden voor een opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst. In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Terwijl schoolkinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren in, met name, de administratieve kant van hun werk.

Kwaliteit kent een context

Toch geloven we graag dat Nederland het beste onderwijs van de wereld heeft. Helaas zijn er maar weinig objectieve criteria waarmee dat wordt vastgesteld. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Het Ministerie?

Extra taken

Onderwijsorganisaties krijgen tegenwoordig juist van gemeentelijke overheden extra taken en eisen opgelegd, vaak zonder serieuze aanvullende financiering. De contexten waarin scholen werken, denk ook aan de populatie, loopt sterk uiteen.

Werken met kwaliteit

Gek genoeg wordt in primair onderwijs elke school langs dezelfde meetlat gelegd. ‘Werken met Kwaliteit’ (WMK) is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. WMK is marktleider in PO op het gebied van kwaliteitszorg. Deze dominante positie vloeit voort uit het massale gebruik van Parnassys in het PO. Amplixs denkt dat meten beter kan.

Nationale Studenten Enquete

Ook in het hoger onderwijs wordt elke instelling langs dezelfde meetlat gelegd. In 2018 is de Nationale Studenten Enquete (NSE) voor het laatst met succes uitgevoerd. De NSE van 2019 is door fouten in de verzending als onbetrouwbaar bestempeld en de NSE van 2020 is nog niet uitgevoerd. Amplixs denkt dat het beter kan. En wil dat graag laten zien.

onderwijstevredenheid onderzoek voor professionals

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Nieuwe leerlingen en studenten ‘organisch’ werven
 • Speerpunten voor verbeteringen helder in kaart
 • Direct individuele aandacht kunnen geven waar dat nodig is
 • Praktische feedback voor leerkrachten/docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 750,- per meting
 • AVG ‘proof’

Wij werken met plezier voor:

praktijkonderwijs
logo-vlinderslag-kindercentrum
stip
logo-breda-college
hogeschool-utrecht
aloysius
taalbrug
logo-business-school-nederland
logo-tudelft
hva
magneet-amersfoort
logo-joost-van-den-vondel
atlantis-amersfoort
auris
onderwijs-expertise
logo-bdo-academy
hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

HOE WERKT DE HU AAN KWALITEIT?

Niet wachten op de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die het best past bij de studenten.

KLANTMETINGEN VOOR STUDENTEN

Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht. Opleidingsmanager Mark Tammer vertelt over de samenwerking en wat de klantmetingen hebben opgeleverd.

Onderwijs verdient ruimte en richting

Iedere onderwijsvisie haar eigen meetlat

Kwaliteit in het onderwijs

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? In het onderwijs wordt, net als in de zorg, gewerkt met vastgestelde vragenlijsten. Dit gebeurt om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen zuiver vast te stellen.

Deze vragenlijsten zijn zo lang en ‘wetenschappelijk’ dat bijna niemand het einde haalt. En als je het einde haalt, kan het toch misgaan. Want een ontbrekend antwoord op een niet-verplichte vraag kan de volledige deelname uitsluiten. Zonder dat je dat weet.

Lage respons

Een lage respons hoeft op zich geen probleem te zijn. Wij zien echter weinig toegevoegde waarde voor onderwijsorganisaties in onderzoek dat zich richt op maximale ‘wetenschappelijkheid’. Want de respons zakt volledig door de bodem.

Tips & tops

Het is onderzoek dat zich volledig richt op het meten zelf. Waardoor het in de praktijk te vaak helemaal niets meet. De ‘meetopbrengst’ is zo gering, dat het resultaat zich onmogelijk laat vertalen naar concrete ‘tips & tops’. Terwijl dat is waar je als organisatie naar zoekt om vooruit te komen.

Kijk op kwaliteit

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

Corona

Een mooi voorbeeld zijn onze metingen van de tevredenheid over het thuisonderwijs. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, werden (thuiswerkende) ouders met kinderen in primair en voortgezet verantwoordelijk voor ‘thuisonderwijs’. Met name ouders met kinderen in het primair onderwijs droegen van de ene op de andere dag vrijwel het volledige onderwijsprogramma.

Kwaliteit van thuisonderwijs evalueren

In korte tijd hebben we hiervoor speciale ‘flitsevaluaties’ ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat scholen direct van de ervaringen van ouders konden leren en hen zo optimaal mogelijk konden faciliteren.

Hoe wij tevredenheid meten

Neem contact met ons op, we horen graag hoe we jullie het beste kunnen helpen. Of lees verder over meting in SO, VSO, PO, VO, HO of online onderwijs.

ONLINE ONDERWIJS FLITSEVALUATIES

Leerling- en oudertevredenheid

 • Geen school zonder leerling en geen leerling zonder ouders. We meten of leerlingen én ouders tevreden zijn over het onderwijs en alles wat met de school te maken heeft.

Vaardige docenten, veilige leerlingen

 • Beschikken alle docenten over de juiste didactische vaardigheden?
 • Hoe staat het met de tevredenheid en de sociale veiligheid op school?
 • Welke veiligheidsrisico’s lopen de leerlingen?

Tevreden docenten, enthousiaste studenten

 • Zijn alle docenten en het ondersteunend personeel tevreden over de school?
 • Voelt je personeel zich voldoende gesteund door het management?
 • Hoe effectief zijn de matchingprogramma’s?
 • Kiezen studenten de juiste opleiding?

Bestendiging in het praktijk- en speciaalonderwijs

 • Wij weten een manier om in het praktijk- en speciaalonderwijs uitgestroomde leerlingen nog 2 jaar te volgen, zoals de wet voorschrijft.