Kwaliteit meten
in het onderwijs

Tevredenheid is een belangrijk onderdeel van kwaliteit

Kwaliteit meten
in het onderwijs

Tevredenheid is een belangrijk
onderdeel van kwaliteit

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs?

Eigen visie, eigen meetlat

In het onderwijs botsen verschillende visies. Van traditioneel ‘stampen’ en Studiehuis tot gepersonaliseerd onderwijs en ‘evidenced based’ leren. Continu ver­nieuwen. Pas later weet je wat een hype is en welke trend doorzet. In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk.

Studenten maken schulden voor een goede opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst. Ouders willen het beste voor hun kind. Terwijl school­kinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren. Wat is dan kwaliteit?

Hoe meet je tevredenheid in het onderwijs? Het antwoord op die vraag is ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan meten of iemand blij is met een nieuwe aankoop in een winkel. Want: wie is de klant? En wanneer spreek je over goed onderwijs? Bepaalt het ministerie dat, of de leerkrachten? Of de leerlin­gen/stu­denten? Misschien de ouders dan?

Daar hebben we iets voor bedacht: we stellen vragen die zinvol zijn. We leveren nooit dikke rappor­ten, maar altijd overzicht­elijke en praktische uitkomsten die leiden tot verbetering. Wij bieden elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zodat meten bijdraagt aan verbeteren.

Sturen met slimme metingen

Met slimme metingen draagt Amplixs bij aan gerichte ontwikkeling van het onder­wijs. Met plezier helpen we ook jullie vooruit.

Om welk onderwijstype gaat het?

BELANGRIJKE ELEMENTEN

Hoogste cijfer
Hoogste cijfer
Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. En dat een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de lange termijn jonge mensen het meest vooruit helpt.
Mensen verschillen
Mensen verschillen
Mensen zijn verschillend. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere wensen en eigenschappen.
Onderwijskwaliteit
Onderwijskwaliteit
Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een 'gastheer' moet willen zijn.
Gebruikerservaring
Gebruikerservaring
Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.
Geen recruitment
Geen werving en selectie
Wij geloven dat een onderwijsprofessional de ‘recruitmentbril’ af moet zetten, om te sturen op échte vooruitgang.
Meewerkend voorwerp
Meewerkend voorwerp
En jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.
Beleving van kwaliteit
Beleving van kwaliteit
En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.
Objectieve indicator
Objectieve indicator
Uiteraard is 'beleving' niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.
Nieuw is niet nieuw
Nieuw is niet nieuw
Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.
Richting geven
Richting geven
Als school- of studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen. Met feedback die leidt tot actie!
MTO voor onderwijs
MTO voor onderwijs
Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in. Wie heeft er meer verstand van leren leren?
Zinvolle feedback
Zinvolle feedback
Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

BELANGRIJKE ELEMENTEN

Hoogste cijfer
Hoogste cijfer
Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. En dat een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de lange termijn jonge mensen het meest vooruit helpt.
Geen recruitment
Geen werving en selectie
Wij geloven dat een onderwijsprofessional de ‘recruitmentbril’ af moet zetten, om te sturen op échte vooruitgang.
Nieuw is niet nieuw
Nieuw is niet nieuw
Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.
Mensen verschillen
Mensen zijn verschillend
Mensen zijn verschillend. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere wensen en eigenschappen.
Meewerkende voorwerpen
Meewerkende voorwerpen
En jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.
Richting geven
Richting geven
Als school- of studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen. Met feedback die leidt tot actie!
Onderwijskwaliteit
Onderwijskwaliteit
Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een 'gastheer' moet willen zijn.
Beleving van kwaliteit
Beleving van kwaliteit
En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.
MTO voor onderwijs
MTO voor onderwijs
Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in. Wie heeft er meer verstand van leren leren?
Gebruikerservaring
Gebruikerservaring
Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.
Objectieve indicator
Objectieve indicator
Uiteraard is 'beleving' niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.
Zinvolle feedback
Zinvolle feedback
Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

Hoe wij kwaliteit meten in onderwijs?

Wij geloven in een meetinstrument dat in een korte cyclus helpt meten en verbeteren. Een meet­instrument waarin je, als organisatie, je eigen visie en doelen centraal stelt. Wij begrijpen dat die visie en doelen, ook bínnen een koepel, per school of faculteit kunnen verschillen. Bijvoorbeeld op basis van historie, locatie of identiteit.

Sinds jaren helpen wij scholen in uiteenlopende takken van het onderwijs. Denk hierbij aan:

 • primair onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs
 • hoger onderwijs
 • thuisonderwijs
 • bedrijfsopleidingen

Meting op maat

Wij zien grote verschillen per tak en helpen elke organisatie met op maat gesneden metingen en rapporten. In het onderwijs wordt, net als in de zorg, gewerkt met vastgestelde vragenlijsten. Dit gebeurt om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen zuiver vast te stellen. Deze vragenlijsten zijn zo lang en ‘wetenschappelijk’ dat bijna niemand het einde haalt. En als je het einde haalt, kan het toch misgaan. Want een ontbrekend antwoord op een niet-verplichte vraag kan de vol­ledige deelname uitsluiten. Zonder dat je dat weet.

Lage respons

Een lage respons hoeft op zich geen probleem te zijn. Wij zien echter weinig toegevoegde waarde voor onderwijsorganisaties in onderzoek dat zich richt op maximale ‘wetenschappelijkheid’. Want de respons zakt volledig door de bodem.Het is onderzoek dat zich volledig richt op het meten zelf. Waardoor het in de praktijk te vaak helemaal niets meet. De ‘meet­opbrengst’ is zo gering, dat het resultaat zich on­mogelijk laat vertalen naar concrete ‘tips & tops’. Terwijl dat is waar je als organisatie naar zoekt om vooruit te komen.

Tips & tops

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

Corona

Een mooi voorbeeld zijn onze metingen van de tevredenheid over het thuisonderwijs. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, werden (thuiswerkende) ouders met kinderen in primair en voortgezet verantwoordelijk voor ‘thuisonderwijs’. Met name ouders met kinderen in het primair onderwijs droegen van de ene op de andere dag vrijwel het vol­ledige onderwijsprogramma.

Kwaliteit van thuisonderwijs evalueren

In korte tijd hebben we hiervoor speciale ‘flitsevaluaties’ ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat scholen direct van de ervaringen van ouders konden leren en hen zo optimaal mogelijk konden faciliteren. Neem contact met ons op, we horen graag hoe we jullie het beste kunnen helpen. Of lees verder over meting in SO, VSO, PO, VO, HO of online onderwijs.

Wat is belangrijk?

Leerling- en oudertevredenheid

 • Geen school zonder leerling en geen leerling zonder ouders. We meten of leerlingen én ouders tevreden zijn over het onderwijs en alles wat met de school te maken heeft.

Vaardige docenten, veilige leerlingen

 • Beschikken alle docenten over de juiste didactische vaardigheden?
 • Hoe staat het met de tevredenheid en de sociale veiligheid op school?
 • Welke veiligheidsrisico’s lopen de leerlingen?

Tevreden docenten, enthousiaste studenten

 • Zijn alle docenten en het ondersteunend personeel tevreden over de school?
 • Voelt je personeel zich voldoende gesteund door het management?
 • Hoe effectief zijn de matchingprogramma’s?
 • Kiezen studenten de juiste opleiding?

Bestendiging in het praktijk- en speciaalonderwijs

 • Wij weten een manier om in het praktijk- en speciaalonderwijs uitgestroomde leerlingen nog 2 jaar te volgen, zoals de wet voorschrijft.
Kern van kwaliteit

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zo scheiden we zin van onzin.

Rake rapporten

We maken rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

In de juiste context

Zo kunnen instellingen zich in hun eigen context ontwikkelen.

(verplicht tot niets)

Sociale veiligheid

Met de voorgeschreven vragenlijst wordt de sociale veiligheid van leerlingen gemeten met een vragenlijst van in totaal 27 vragen. De vragenlijst bevat 16 vragen over leerlingtevredenheid en 11 vragen over hoe leerlingen de school ervaren en hoe veilig ze zich op school voelen.

Tevredenheid

Hoe houd je als kwaliteit- of opleidingsmanager grip op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de opleiding? Door lokaal te werken aan kwaliteit. Want tevredenheid is een belangrijk element van kwaliteit. Onderwijs­tevredenheid ontstaat lokaal.

Sociale veiligheid

Met de voorgeschreven vragenlijst wordt de sociale veiligheid van leerlingen gemeten met een vragenlijst van in totaal 27 vragen. De vragenlijst bevat 16 vragen over leerlingtevredenheid en 11 vragen over hoe leerlingen de school ervaren en hoe veilig ze zich op school voelen.

Tevredenheid

Hoe houd je als kwaliteit- of opleidingsmanager grip op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de opleiding? Door lokaal te werken aan kwaliteit. Want tevredenheid is een belangrijk element van kwaliteit. Onderwijs­tevredenheid ontstaat lokaal.

Wij werken met plezier voor:

praktijkonderwijs
logo-vlinderslag-kindercentrum
stip
logo-breda-college
hogeschool-utrecht
aloysius
taalbrug
logo-business-school-nederland
logo-tudelft
hva
magneet-amersfoort
logo-joost-van-den-vondel
atlantis-amersfoort
auris
onderwijs-expertise
logo-bdo-academy
hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de HU aan kwaliteit?

Niet wachten op de jaarlijkse tevredenheids­onderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die het best past bij de studenten.

Klantmetingen voor studenten

Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht. Opleidings­manager Mark Tammer vertelt over de samenwerking en wat de klantmetingen opleveren.

Meer weten?

We horen graag hoe we jullie kunnen helpen.

Neem contact met ons op.