MAATWERK IN MEETWERK

Als je een architect zoekt voor je onderzoek.

We doen het denk- en schetswerk. Ontwerpen de bijbehorende ‘logistiek’ en eindigen met een strakke vragenlijst en heldere rapportage. Wij starten bij wat jullie willen weten. Niet bij wat jullie willen vragen. Want een vragenlijst maken is het probleem niet.

‘Tailor made’ meten

We snappen hoe besluitvorming met dit soort onderzoeken werkt. We helpen door informatiestromen te koppelen en te organiseren.

We voorkomen ruis in de rapporten, en ruis in het proces.