Medewerkerstevredenheid meten,
hoe we dat strategisch doen?

Als een goede gastheer

MTO

Strategisch

Vanaf € 1.750,- per meting voor strategische HR-professionals

Hoe wij strategisch medewerkerstevredenheid meten?

VISIE IS DE BASIS

Wij zien in een verschuiving van administratieve taken naar ‘cultural engineering’. Dit betekent dat HR het verschil maakt in het bouwen van (klantgerichte) cultuur in organisaties.

Die visie hebben we uitgewerkt in een slimme methode voor het meten en rapporteren.  Hiermee helpen we organisaties in uiteenlopende branches, zoals: B2B en B2C bedrijfsleven, gastronomie, onderwijs en zorg.

Medewerkerstevredenheid strategisch meten

Wij hebben onze eigen kijk op onderzoeken naar medewerkertevredenheid. Medewerkers wil je niet lastigvallen met zinloze vragen. Medewerkerstevredenheid wil je serieus nemen. Dan gaan ze voor je door het vuur. Hebben jullie weinig zicht op de (trend in de) medewerkerstevredenheid?

Medewerkers boeien met relevantie

Want een betrokken medewerker is de beste medewerker. Met blije medewerkers meer blije klanten. Daarom stellen we alleen relevante vragen.

Zonder tevreden medewerkers géén tevreden klanten.

Vooruit helpen

Hoe kunnen jullie de medewerkers helpen om de klanten te helpen? Dat is de kern. En die klant kan ook een gast zijn in de horeca of een ‘interne’ klant. Het doel van MTO is níet om medewerkers te pamperen of hun loyaliteit te testen. Zeker geen middel om hen te controleren. Als je je medewerkers niet vertrouwt, had je ze beter niet kunnen aannemen.

employee nps

MTO doe je om te achterhalen hoe je mensen vooruit kunt helpen. Een handig middel is Employee Net Promoter Score (eNPS) bij het meten van de Employee Experience.

Frustratie wegnemen

In de regel ervaart een deel van de mensen in elke organisatie, denk aan de ‘normale verdeling’ van werk en werkdruk, frustraties in (de uitvoering van) het werk. Frustraties kunnen snel een fysiek of mentaal obstakel worden. Dan gaat de kwaliteit van het werk voor en de dienstverlening aan de klant direct omlaag.

Géén robots

Mensen zijn géén robots. Zonder betrokken medewerkers géén blije klanten. Gelukkig ben je zelf ook géén robot. Jij kan mensen heel goed helpen door naar ze te luisteren. Dit betekent overigens niet meteen dat je doet wat mensen willen.

Werkdruk en vitaliteit

Problemen met werkdrukbeleving en vitaliteit kan je voorkomen met sterk beleid en slimme instrumenten. Amplixs helpt je daarbij. Ga hiermee aan de slag, vóórdat het een probleem wordt. Bijvoorbeeld met de Employee Effort Score (EES).

Logica

Medewerkers houden wel van een uitdaging. Wat ze niet willen, is op een bepaald punt steeds tegen hetzelfde probleem of gebrek aan logica aanlopen. Kan iets zijn met veiligheid, met het rooster, communicatie, kapot gereedschap of iets tussen collega’s onderling.

Employee Effort Score

Wij geloven dat medewerker meer gedaan krijgen zonder obstakels en frustraties. Gebruik bijvoorbeeld de Employee Effort Score (EES) om feedback te vragen aan medewerkers en daar acties aan te koppelen.

Drempels weg

Zo kan je overbodige drempels en terugkerende frustraties uit werk te halen. Wij noemen dat Strategisch MTO, MTO dat bijdraagt aan de strategie. Meer specifiek kan je uiteraard metingen inzetten het sollicitatieproces, de inwerkperiode of een ander specifiek HR proces meten. Zo ontstaat zicht op de complete Employee Experience.

We raken de kern

Medewerkerstevredenheid meten als een goede gastheer. Zo scheiden we zin van onzin.

Slimme vragen

En kunnen medewerkers zich binnen de organisatie strategisch ontwikkelen.

Heldere rapporten

Met rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

Onze menukaart voor HR:

MTO Modern

 • Vanaf € 1.750,- per meting
 • Strategische vragenlijst
 • Resultaten online bekijken
 • AVG ‘proof’

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen, afdelingen en teams
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

MTO ‘as a Service’

 • Vanaf € 1.250,- per meting
 • Vragenlijst zelf aanleveren
 • Resultaten online bekijken
 • AVG ‘proof’

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen, afdelingen en teams
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

MTO à la carte

 • Vanaf € 2.500,- per project
 • Advies en ontwerp vragenlijst
 • Rapportages op maat per gebruiker
 • AVG ‘proof’

Aanvullende modules

 • Uitbreiden met optionele thema’s
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Denkbare add-on’s

 • Vragen toevoegen
 • Vestigingen, afdelingen en teams
 • Extra taal

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

MTO

Modern

Vanaf € 1.750,- per meting voor strategische HR professionals

Hoe wij strategisch medewerkerstevredenheid meten?

Als je medewerkertevredenheid wilt meten, kan je simpel beginnen. Je kan iedereen persoonlijk vragen “Hoe tevreden ben je?” en daar dan over praten.

Medewerkertevredenheid
meten (MTO)

Een goed gesprek met een medewerker leidt tot oog voor zinnige dingen om te doen of te veranderen. Daarnaast voelen je mensen zich gehoord, ook heel prettig.

Geeft dit een goede analyse en een helder overzicht? Nee, dat niet. En in een kleine organisatie is dat ook niet noodzakelijk.

Simpele structuur leidt tot actie

Zodra de organisatie groter wordt, helpt een aanpak die met meer structuur leidt tot actie. Amplixs kan je helpen om dat te bereiken.

Hoe werkt zo'n
modern MTO?

Zonder betrokken medewerkers géén blije klanten

Hoe wij strategisch medewerkerstevredenheid meten?

Met betrokken medewerkers meer blije klanten. Een betrokken medewerker is de beste medewerker. Hem of haar wil je niet lastigvallen met zinloze vragen. Die wil je serieus nemen.

Wij hebben onze eigen kijk op onderzoeken naar medewerkertevredenheid. Zonder tevreden medewerkers géén tevreden klanten.

Medewerkerstevredenheid meten

Die visie hebben we uitgewerkt in een slimme methode voor het meten en rapporteren.

Hiermee helpen we organisaties in uiteenlopende branches, zoals: B2B en B2C bedrijfsleven, gastronomie, onderwijs en zorg.

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

Uiteraard kan je ook een duur bureau inhuren. Die gaan nadenken over allerlei vragen, alles voor jullie in een online vragenlijst bouwen. Na de meting schrijven ze dikke rapporten en organiseren praatsessies. Zo’n wetenschappelijke benadering van het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek klinkt een stuk serieuzer. Dit heeft vaak de voorkeur van de ‘board room’. Weet je daarna echt waar je mee aan de slag moet? Is concreet waar je moet beginnen? Nee, het concrete resultaat van zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek valt helaas vaak tegen.

Modern medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat is modern medewerkerstevredenheidsonderzoek? Je kiest voor het MTO een bepaalde insteek. Dat kan een thema zijn en/of een metric. Tevredenheid van medewerkers is een paraplubegrip. Binnen de context van de organisatie vertaal je naar medewerkertevredenheid. Dat praat je al snel over specifieke thema’s zoals veiligheid en vitaliteit. Ook spreken we graag over medewerkerbetrokkenheid en bevlogenheid. Dit klinkt actiever dan ‘tevredenheid’ enquete. Hoe kan je medewerkerstevredenheid modern meten?

Modern MTO: meten en verbeteren

Jij begrijpt dat betrokkenheid en bevlogenheid de enthousiaste versies zijn van tevredenheid. En jij wilt tevredenheid van medewerkers niet alleen vaststellen met een medewerkertevredenheid enquete. Maar vooral ook kijken waar de ruimte zit voor ontwikkeling en verbetering? Daar willen wij je graag mee helpen. Sinds 2003 helpen wij organisaties met slimme onderzoeken. Metingen waarmee je je niet blindstaart op gemiddelden. Nee, belevingsonderzoeken die helder maken wat je goed doet. En wat en hoe het beter kan, zodat je daadwerkelijk vooruit komt.

Strategisch MTO voor moderne Human Resource professionals

Belangrijkste punten

 • Maakt van tevredenheid geen ontevredenheid
 • Neemt belemmeringen weg voor de medewerker én de klant
 • Feedback gericht op verbeteringen
 • Vanaf € 1.750,- per meting
 • AVG ‘proof’

Wij werken met plezier voor:

asito
droomparken
aloysius
bdo
asito

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de Asito aan kwaliteit?

Vanuit Almelo, werkt Asito aan hygiëne in heel Nederland..

METING PER CURSUS

Alle studenten en docenten laten van zich horen. Met die hoge respons..

Wat is modern
medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Voor een 9+ organisatie

Met slimme vragen

Zonder betrokken medewerkers géén blije klanten. Daarom is wat ons betreft de belangrijkste vraag: ‘Ben je als medewerker in staat en wordt je voldoende gesteund om klanten optimaal van dienst te zijn?’

Via medewerkertevredenheid

MTO doe je niet om het MTO. Bij Amplixs zetten we een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) graag in om de tevredenheid van klanten/gasten/patiënten/studenten of leerlingen (en hun ouders) te verbeteren. Want jullie organisatie bestaat op de eerste plaats om haar ‘klanten’ tevreden te maken, niet de medewerkers. Daarom zien wij MTO altijd in verband met klanttevredenheid.

Naar klanttevredenheid

We onderzoeken wat medewerkers nodig hebben om gemotiveerd en betrokken te werken. En zo bij te dragen aan klanttevredenheid. Uiteraard geldt: zonder tevreden medewerkers heb je geen tevreden klanten. Meten is weten. Zo stuur je op klant- en medewerkertevredenheid tegelijk.

Heldere rapporten

Jij wilt geen data analyseren, maar weten wat je kan doen voor de organisatie. Onze methodiek combineert die twee zaken slim. Geen dikke rapporten voor in de la. Wel actiegerichte rapporten met voor iedereen belangrijke aandachtspunten.

Hoe wij strategisch medewerkerstevredenheid meten?

Hoe wij strategisch medewerkerstevredenheid meten? Metingen op medewerkers doen we met doordachte producten. Hierop maken we voor elke organisatie specifieke aanpassingen, zodat de oplossing ook jullie organisatie past als een jas. Kunnen we jullie helpen?

WAT WILLEN WE WETEN?

 • Hoe kan er beter worden samengewerkt?
 • Wat kunnen we veranderen om klanten beter te helpen?
 • Aan welk doel wil je de komende tijd werken?
 • Wat heb je daarbij nodig om tot resultaat te komen?
 • Waar loop je tegenaan nu je thuis moet werken?
 • Wat kunnen we doen om daarmee te helpen?
Interesse voor ons MTO?

Neem contact met ons op.

We horen graag hoe we jullie kunnen helpen.