Jullie hele organisatie komt de klant tegemoet

Met een modern MTO

MTO

Modern

Vanaf € 2.500,- per meting voor strategische HR professionals

Jij hebt hart voor mensen. En voor organisaties. Je verbindt de twee aan elkaar. Soms lijkt het alsof de belangen van de organisatie en de behoeften van mensen elkaar in de weg zitten. Wat is de strategische link tussen MTO en KTO?

misvatting

Klanten willen gebruiksgemak, eenvoud en snelheid. Medewerkers willen zich ontwikkelen. Klanten hebben verwachtingen. Medewerkers willen de ruimte om zich te ontwikkelen. En daarbij niet gestoord worden door (de verwachtingen van) klanten. Blijkt keer op keer uit elk Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Bij Amplixs zien wij hierin een schijntegenstelling.

wat en waarom

Veel medewerkers weten heel goed wie ze zijn en wat ze willen. Dat is meer waardering. Maar lang niet altijd in de vorm van: minder werken, méér salaris. Veel medewerkers ervaren frustraties over werk en werkdruk in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van hun werk. Niet over het ‘wat’. Dit kan ook ten kosten gaan van vitaliteit en gezondheid. Een goede leidinggevende helpt ze door het ‘waarom’ uit te werken.

klantgericht ontwikkelen

De waarde van P&O zit in het hoe. Hoe kunnen we de medewerkers helpen om het werk goed gedaan te krijgen? Bijvoorbeeld: smakelijk eten bereiden voor hongerige gasten. Goede P&O mensen weten dat je dáár het verschil maakt. Want daar liggen voor Personeel & Organisatie de grootste kansen om strategisch bij te dragen aan het doel van de organisaties: klanten helpen. Bij medewerkers frustraties (en de kiem ervan preventief) wegnemen.

feedback geven

Daarom wil Amplixs medewerkertevredenheid niet afschaffen maar wel een nieuwe jas geven. Door de structuur voor feedback in te richten met een moderne insteek, voorbij ’employee engagement’. Wat is strategische link tussen MTO en KTO? Welke belemmeringen kunnen wij voor jou wegnemen om jouw klanten goed te helpen? Geen ontevredenheid ophalen door naar tevredenheid te vragen. Feedback vragen en feedback geven.

flexibele vragenlijsten

Wel betrokkenheid zaaien door te vragen naar belemmeringen, die weggenomen kunnen worden. Uiteraard met de ondersteuning van de huidige techniek. Dus zonder papieren enquêtes en rapporten die niemand leest. Met flexibele vragenlijsten, want dit garandeert een hoge respons. En desgewenst anoniem.

Flexibel MTO

Belangrijkste punten

  • Maakt van tevredenheid geen ontevredenheid
  • Neemt belemmeringen weg voor de medewerker én de klant
  • Feedback gericht op verbeteringen
  • Vanaf € 2.500,- per meting
  • AVG ‘proof’
We raken de kern

Medewerkerstevredenheid meten als een goede gastheer. Zo scheiden we zin van onzin.

Slimme vragen

En kunnen medewerkers zich binnen de organisatie ontwikkelen.

Heldere rapporten

Met rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

Interesse voor ons MTO?

Neem contact met ons op.

We horen graag hoe we jullie kunnen helpen.