Onboarding wordt steeds belangrijker,
ook voor jullie organisatie

Staat onboarding bij jullie al centraal?

Onboarding wordt steeds belangrijker,
ook voor jullie organisatie

Staat onboarding bij jullie al centraal?
Hoe belangrijk is onboarding?

Waarom onboarding essentieel is

Robotwerk is voor robots. Robots leveren perfecte oplossingen voor bekende problemen. Nieuwe problemen herkennen is een vak, dat alleen mensen verstaan. Nieuwe problemen zien er namelijk anders uit. Wat je in een organisatie graag wilt, is een evenwichtige mix tussen systeemdenkers en designdenkers. Systeemdenkers kunnen problemen oplossen, designdenkers kunnen problemen voorkomen. Beide kwaliteiten hebben grote waarde in je organisatie. Dit vergt, behalve selecteren op deze kwaliteiten, ook aandacht voor de onboarding. Zodat beide types goed met elkaar leren samenwerken.

In de onboarding leg je de basis voor goede samenwerking

Zonder goede onboarding geen fundering waarop je samenwerkt

Een goede onboarding is helder en open. Zodat heel duidelijk wordt: we zijn als organisatie onderweg naar een bepaald punt. We verwachten van jou dit en dat zijn de gereedschappen die je kunt gebruiken, ze werken zo. Als je een vraag hebt, kun je daarmee terecht bij die en die. Als je een probleem hebt, bespreken miet die en die. Dit is wat we van je verwachten en het zou mooi zijn als je daarbij nog toekwam aan dat en dat. In die volgorde.

Zonder goede onboarding zijn er alleen goede bedoelingen

Zonder zo’n ‘briefing’, tast je als nieuwe medewerker in het duister. Je weet niet waar je moet beginnen. Je weet niet waar je werkgever blij van wordt. Je bent dan overgeleverd aan de medewerkers die er als waren die hun tijd wel of niet gaan helpen om jou informeel in te gaan werken. Dat is erg aardig van ze, maar dan zijn het vaak ook precies de gewoonten die je niet wilt overdragen die worden overgedragen. Repareer dat nog maar eens.

Hoe meer automatisering, hoe belangrijker de medewerkers

Apparaten hebben veel aansturing nodig

Robotwerk is voor robots. Machines kunnen bepaalde dingen heel goed. Repetitieve taken foutloos uitvoeren bijvoorbeeld. Dat kunnen (de meeste) mensen veel slechter. Of zaken onthouden, afspraken nakomen, selecties maken en regels toepassen. Het menselijk geheugen is bepaald niet feilloos. Om over het menselijke waarnemings- en beoordelingsvermogen nog maar te zwijgen. Wat systemen zelf niet kunnen is aanvoelen en bepalen wanneer iets anders nodig is, dan de ‘voorgebakken’ vervolgactie. Daar zijn mensen voor nodig.

Slimme medewerkers kunnen ‘apparaten’ aansturen

Robots leveren perfecte oplossingen voor bekende problemen. Mensen zijn nodig om problemen te identificeren die robots niet als problemen kunnen aanmerken. Daar zijn continu mensen voor nodig. Medewerkers met ‘up-to-date’-kennis. En dat niet alleen. Ze hebben ook veel kennis nodig van hoe de organisatie werkt en hoe de organisatie graag wil werken. Want daar zit vaak een verschil tussen.

Onboarding wordt een steeds grotere uitdaging

Wat je moet weten en kunnen is minder duidelijk

Nieuwe problemen herkennen is een vak, dat alleen mensen verstaan. Want robots kunnen de zaak niet van meerdere kanten bekijken. En informatie komt steeds vaker niet meer verbaal of visueel beschikbaar, zoals in de vorige eeuw. Je moet er naar op zoek gaan of tenminste open voor staan voor informatie en vaardigheden die jou niet als vanzelf bereiken via collega’s (denk aan het probleem met thuiswerken). 

Wat je moet weten en kunnen verandert sneller

Nieuwe problemen zien er namelijk anders uit. Ze lijken niet op de problemen die je eerder hebt opgelost met een robot. Behalve intelligentie is ook creativiteit en samenwerking nodig om een nieuwe oplossing te maken die werkt voor het nieuwe probleem. Het helpt dan enorm als je bijvoorbeeld weleens een vakblad leest, een cursus Photoshop hebt gedaan of kennis hebt van boekhouden. Actuele kennis hebt van buiten de eigen bubbel in die kunt inbrengen.

Oplossingen vergen systeemdenkers én designdenkers

Systeemdenkers kunnen systemen slim veranderen

Het aardige van systeemdenkers is dat ze het systeem heel goed ‘ aanvoelen’. Ze benaderen zaken rationeel. Ze kennen de verbanden en de vertakkingen. Weten waar de stoplichten mogelijk op rood staan. Daarmee kunnen ze voorkomende problemen goed verklaren en vaak ook goed oplossen. Vaak gebeurt dit met een aanpassing, uitbreiding of variatie op het bestaande systeem. Zo ontstaat er een nieuwe route. Die route kan binnendoor of buitenom zijn, die route kan korter of langer zijn. Maar het systeem als geheel wordt er meestal groter van. Niet kleiner.

Designdenkers bepalen of veranderingen verbeteringen zijn

Wat je in een organisatie graag wilt, is een evenwichtige mix tussen systeemdenkers en designdenkers. Systeemdenkers kunnen problemen oplossen, designdenkers kunnen problemen voorkomen. Designdenkers kunnen zich makkelijker voorstellen hoe iets zonder ‘het systeem’ zou werken. Zij zijn meer bereid om het huidige systeem op te geven of in te ruilen. Zij identificeren zich niet met het systeem en begrijpen dat het systeem alleen waarde heeft zolang de gebruiker het begrijpt.

Neem contact op, als wij kunnen helpen

Beide kwaliteiten wil je in je organisatie hebben. Want beide kwaliteiten hebben grote waarde. Dit vergt, behalve selecteren op deze kwaliteiten, ook aandacht voor de onboarding. Zodat beide types goed met elkaar leren samenwerken. Scherp meten helpt om te sturen op de beleving van de (nieuwe) medewerker.

Van ambitie naar actie

Meer weten over onze ambitie?

Met plezier tonen wij jou wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

(lees verder)