Onderwijs kent
rare klanten

Toch is hun beleving de ‘vergeten’ component van onderwijskwaliteit

Onderwijs kent rare klanten

Toch is hun beleving de ‘vergeten’ component van onderwijskwaliteit

Kwaliteit van onderwijs verbeteren

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Studenten maken schulden voor een opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst.

In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Schoolkinderen leren leren van gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren in, met name, de administratie van hun werk.

Onderwijskwaliteit is moeilijk te meten

Mensen zijn verschillend. Jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klanten maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk. Aan leerkrachten en docenten de taak om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere eigenschappen. Het is nogal een uitdaging. Toch geloven we graag dat Nederland het beste onderwijs van de wereld heeft. Helaas zijn er maar weinig objectieve criteria waarmee dat wordt vastgesteld, en kunnen we nog steeds het onderwijs verbeteren.

Beleving van onderwijs laat zich goed meten

Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. De prestatiedruk van leerlingen is een onderliggend probleem die aan het rapport bijvoorbeeld niet te zien is. Evenals bij werkgeluk, is het belangrijk dat het plezier hiermee in verhouding staat. En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders. Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in. Want wie heeft er meer verstand van leren leren? Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.

Schoolleider is ook een beetje een gastheer

Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een ‘gastheer’ moet zijn. Uiteraard is ‘beleving’ niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen. Kijk naar de randvoorwaarden waaronder mensen de dienstverlening ‘ondergaan’ en toon je belangstelling voor hoe dat wordt ervaren.

Scholen en instellingen hebben hun eigen visie

Die visie is de ‘belofte’ aan hun klanten

Die visie is ‘belofte’ aan de klanten (ouders, leerlingen, studenten). Wij zien grote verschillen per tak en helpen elke organisatie met op maat gesneden metingen en rapporten. Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

Uitlijnen onderzoeken uit met de visie

De speerpunten van die visie gebruiken we als de kern van de meting. Zodat de rapportage aangeeft in hoeverre de ‘klant’ goed bedient wordt. Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

Ook bij vaste vragenlijsten brengen we helderheid in rapporten

Soms gelden vastgestelde vragenlijsten vanuit de overheid of de financier, ook dan kunnen we helpen. Op basis van de beschikbare data, komen we tot een helder rapport. Een laag zaken helder maakt voor de onderwijsprofessional die aan het roer moet staan van de verbeteringen (niet een dure consultant die geen structureel belang heeft bij verbeteringen).

Voorwaarde om te kunnen sturen is dat de verbeterpunten duidelijk zijn en toegesneden zijn op de specifieke situatie van een school. Amplixs is anders, onze survey-experts meten het beter.

Wij werken met plezier voor:

praktijkonderwijs
logo-vlinderslag-kindercentrum
stip
logo-breda-college
hogeschool-utrecht
aloysius
taalbrug
logo-business-school-nederland
logo-tudelft
hva
magneet-amersfoort
logo-joost-van-den-vondel
atlantis-amersfoort
auris
onderwijs-expertise
logo-bdo-academy
hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de HU aan kwaliteit?

Niet wachten op de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die past bij studenten. Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht.

Tussentijdse metingen

Opleidingsmanager Mark Tammer vertelt over de samenwerking. Amplixs helpt meten en verbeteren. In het klantverhaal lees je hoe het werkt en wat de tevredenheidsmetingen op studenten de HU opleveren.

Of neem direct contact met ons op.

We denken graag met je mee.