Hoe meet je kwaliteit
in het onderwijs?

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat

METING

LTO / MTO / OTO / STO

Vanaf € 750,- per meting voor het onderwijs

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs?

In het onderwijs botsen verschillende visies. Van traditioneel ‘stampen’ en Studiehuis tot gepersonaliseerd onderwijs en ‘evidenced based’ leren. Continu vernieuwen.

Pas na verloop van tijd weet je wat een hype is en welke trend doorzet. Wij bieden elke onderwijsvisie haar eigen meetlat.

Kwaliteit in onderwijs

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Terwijl schoolkinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren.

Ontwikkelen voor de toekomst

In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Studenten maken schulden voor een goede opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst.

Sturen met slimme metingen

Met slimme metingen draagt Amplixs bij aan gerichte ontwikkeling van het onderwijs. Met plezier helpen we ook jullie vooruit.

Om welk type onderwijs gaat het jou?

Het hoogste cijfer

Wij geloven dat het hoogste rapportcijfer niet per sé duidt op de grootste leeropbrengst. En dat een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de lange termijn jonge mensen het meest vooruit helpt.

Geen werving en selectie

Een man of vrouw die geen last heeft van een ‘recruitmentbril’. Maar de moed heeft om te sturen op échte vooruitgang.

Vernieuwing is niet nieuw

Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.

MENSEN ZIJN VERSCHILLEND

Mensen zijn verschillend. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere soms uiteenlopende wensen en eigenschappen.

MEEWERKEND VOORWERP

En jonge mensen zoeken grenzen op. Voor docenten zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet goed) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.

Geef richting

Als school- of studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen. Met feedback die leidt tot actie!

ONDERWIJSKWALITEIT meten

Wij denken dat goed onderwijs voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van (jonge) mensen. En dat een goede schooldirecteur of studieleider snapt dat je ook een beetje een ‘gastheer’ moet willen zijn.

BELEVING VAN KWALITEIT

En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.

MTO ONDERWIJS

Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in.

Gebruikerservaring

Door de beleving van ‘onderwijsklanten’, de ervaring van de gebruikers gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.

EEN OBJECTIEVE INDICATOR

Uiteraard is ‘beleving’ niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.

VOOR ZINVOLLE FEEDBACK

Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

METING

LTO / MTO / OTO / STO

Vanaf € 750,- per meting voor het onderwijs

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs?

Wij geloven in een meetinstrument dat in een korte cyclus helpt meten en verbeteren.

ONDERWIJSVISIE

Een meetinstrument waarin je, als organisatie, je eigen visie en doelen centraal stelt. Wij begrijpen dat die visie en doelen, ook bínnen een koepelorganisatie, per school of faculteit kunnen verschillen. Bijvoorbeeld op basis van historie, locatie of identiteit.

Kwaliteit meten in onderwijs

Sinds jaren helpen wij scholen in uiteenlopende takken van het onderwijs. Denk hierbij aan:

 • primair onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs
 • hoger onderwijs
 • thuisonderwijs
 • bedrijfsopleidingen

Visie op onderwijs

Wij zien grote verschillen per tak en helpen elke organisatie met op maat gesneden metingen en rapporten. Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat.

Neem contact met ons op, we horen graag hoe we het beste kunnen helpen.

Onderwijs ontwikkelt
zich elke dag

Wat goed onderwijs is bepaal je zelf

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs?

Scholen komen om in administratie en het verplicht bijhouden van lijstjes.

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? Onderwijs ontwikkelt zich elke dag. Hoe meet je tevredenheid in het onderwijs?

Onderwijs ontwikkelen

Het antwoord op die vraag is ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan meten of iemand blij is met een nieuwe aankoop in een winkel. Want: wie is de klant? En wanneer spreek je over goed onderwijs? Bepaalt het ministerie dat, of de leerkrachten? Of de leerlingen/studenten? Misschien de ouders?

Slimme metingen, praktische resultaten

Daar hebben we iets voor bedacht: we stellen vragen die zinvol zijn. We leveren nooit dikke rapporten, maar altijd overzichtelijke en praktische uitkomsten die leiden tot verbetering.

Amplixs heeft een visie op onderwijskwaliteit en tevredenheid van alle betrokkenen. Meer weten?

BESTE VOOR ieder KIND

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? In het onderwijs botsen technologische vooruitgang en klassieke opvattingen over ontwikkeling en beschaving. Bijna iedereen heeft een mening over het onderwijs en het speelveld verandert voortdurend. Vaak door hypes, soms door echte inzichten.

KWALITEIT ONDERWIJS meten

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Studenten maken schulden voor een opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst. In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Terwijl schoolkinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren in, met name, de administratieve kant van hun werk.

CONTEXT VOOR KWALITEIT

Toch geloven we graag dat Nederland het beste onderwijs van de wereld heeft. Helaas zijn er maar weinig objectieve criteria waarmee dat wordt vastgesteld. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Het Ministerie? Onderwijsorganisaties krijgen tegenwoordig juist van gemeentelijke overheden extra taken en eisen opgelegd, vaak zonder serieuze aanvullende financiering. De contexten waarin scholen werken, denk ook aan de populatie, loopt sterk uiteen.

Werken met kwaliteit

Gek genoeg wordt in primair onderwijs elke school langs dezelfde meetlat gelegd. ‘Werken met Kwaliteit’ (WMK) is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. WMK is marktleider in PO op het gebied van kwaliteitszorg. Deze dominante positie vloeit voort uit het massale gebruik van Parnassys in het PO. Amplixs denkt dat meten beter kan.

Nationale Studenten Enquete

Ook in het hoger onderwijs wordt elke instelling langs dezelfde meetlat gelegd. In 2018 is de Nationale Studenten Enquete (NSE) voor het laatst met succes uitgevoerd. De NSE van 2019 is door fouten in de verzending als onbetrouwbaar bestempeld en de NSE van 2020 is nog niet uitgevoerd. Amplixs denkt dat het beter kan.

onderwijstevredenheidsonderzoek voor professionals

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Nieuwe leerlingen en studenten ‘organisch’ werven
 • Speerpunten voor verbeteringen helder in kaart
 • Direct individuele aandacht kunnen geven waar dat nodig is
 • Praktische feedback voor leerkrachten/docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 750,- per meting
 • AVG ‘proof’

Wij werken met plezier voor:

praktijkonderwijs
Tevredenheid en sociale veiligheid in PO en VO
stip
hogeschool-utrecht
aloysius
taalbrug
Tevredenheid en sociale veiligheid in PO en VO
hva
magneet-amersfoort
atlantis-amersfoort
auris
onderwijs-expertise
hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de HU aan kwaliteit?

In Amersfoort werkt de Hogeschool Utrecht aan kwaliteit.

METING PER CURSUS

Alle studenten en docenten laten van zich horen. Met die hoge respons..

Onderwijs verdient
ruimte en richting

Het is géén sluitpost of vrijblijvend experiment

Kwaliteit in het onderwijs

Hoe meet je kwaliteit in het onderwijs? In het onderwijs wordt, net als in de zorg, gewerkt met vastgestelde vragenlijsten. Dit gebeurt om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen zuiver vast te stellen.

Deze vragenlijsten zijn zo lang en ‘wetenschappelijk’ dat bijna niemand het einde haalt. En als je het einde haalt, kan het toch misgaan. Want een ontbrekend antwoord op een niet-verplichte vraag kan de volledige deelname uitsluiten. Zonder dat je dat weet.

LAGE RESPONS

Een lage respons hoeft op zich geen probleem te zijn. Wij zien echter weinig toegevoegde waarde voor onderwijsorganisaties in onderzoek dat zich richt op maximale ‘wetenschappelijkheid’. Want de respons zakt volledig door de bodem.

Het is onderzoek dat zich volledig richt op het meten zelf. Waardoor het in de praktijk te vaak helemaal niets meet. De ‘meetopbrengst’ is zo gering, dat het resultaat zich onmogelijk laat vertalen naar concrete ‘tips & tops’. Terwijl dat is waar je als organisatie naar zoekt om vooruit te komen.

KIJK op KWALITEIT

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

CORONA

Een mooi voorbeeld zijn onze metingen van de tevredenheid over het thuisonderwijs. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, werden (thuiswerkende) ouders met kinderen in primair en voortgezet verantwoordelijk voor ‘thuisonderwijs’. Met name ouders met kinderen in het primair onderwijs droegen van de ene op de andere dag vrijwel het volledige onderwijsprogramma.

kwaliteit THUISONDERWIJS evalueren

In korte tijd hebben we hiervoor speciale ‘flitsevaluaties’ ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat scholen direct van de ervaringen van ouders konden leren en hen zo optimaal mogelijk konden faciliteren.

HOE WIJ TEVREDENHEID METEN

Neem contact met ons op, we horen graag hoe we jullie het beste kunnen helpen. Of lees verder over meting in SO, VSO, PO, VO, HO of online onderwijs.

ONLINE ONDERWIJS FLITSEVALUATIES

Leerling- en oudertevredenheid

 • Geen school zonder leerling en geen leerling zonder ouders. We meten of leerlingen én ouders tevreden zijn over het onderwijs en alles wat met de school te maken heeft.

Vaardige docenten, veilige leerlingen

 • Beschikken alle docenten over de juiste didactische vaardigheden?
 • Hoe staat het met de tevredenheid en de sociale veiligheid op school?
 • Welke veiligheidsrisico’s lopen de leerlingen?

Tevreden docenten, enthousiaste studenten

 • Zijn alle docenten en het ondersteunend personeel tevreden over de school?
 • Voelt je personeel zich voldoende gesteund door het management?
 • Hoe effectief zijn de matchingprogramma’s?
 • Kiezen studenten de juiste opleiding?

Bestendiging in het praktijk- en speciaalonderwijs

 • Wij weten een manier om in het praktijk- en speciaalonderwijs uitgestroomde leerlingen nog 2 jaar te volgen, zoals de wet voorschrijft.

 

 

Tevredenheid & sociale veiligheid
meten in PO en VO

Voor het ministerie én voor de kinderen

SOCIALE VEILIGHEID

EN TEVREDENHEID METEN IN PO & VO

Met slimme aansluiting op Vensters én rapporten die leiden tot actie

Hoe wil je tevredenheid en sociale veiligheid meten?

Gratis en uitsluitend omdat het moet? Of zou je kansen willen scheppen om zaken te verbeteren voor de leerlingen? Amplixs mikt op het laatste en maakt het graag makkelijk.

Hopelijk richten scholen zich niet uitsluitend op leeropbrengsten. Want tevredenheid en sociale veiligheid is belangrijk. Het is cruciaal dat kinderen zich op de eerste plaats welkom, veilig en begrepen weten. Juist als je graag wilt dat ze wat leren en ook leren presteren.

Tevredenheid en sociale veiligheid meten

Wij geloven dat een goede schooldirecteur (ook een beetje) een gastheer is. En zich afvraagt hoe hij zijn team,  de kinderen en hun ouders/verzorgers het beste kan helpen. Zodat iedere leerling kan zijn wie hij of zij is, en optimaal aan leren toekomt.

Met een slimme aanvulling op de verplichte vragenlijsten, meten we niet alleen dat je wat moet doen. Maar achterhalen we juist ook wat je kan doen.

Zodat het niet bij een meting blijft maar kan leiden tot actie en verbetering. Daar wordt het onderwijs blij van.

Goede voorwaarden scheppen

Tevredenheid en sociale veiligheid meten is belangrijk. Want tevredenheid van leerlingen en ouders over de leeromgeving is belangrijk. Het is daarom wettelijk verplicht. Daarin is de (tevreden!) leerkracht een centraal element. De leerkracht schept immers de voorwaarden waaronder kinderen tot leren komen. Een tevreden leerkracht is mooi. Liever nog zien we een geïnspireerde ambassadeur als leraar voor de klas. Een leerkracht met een wakkere visie op leren en ontwikkelen. Iemand met een doel voor ogen, die verschillende leerroutes kent.

Is een goede schooldirecteur

niet ook een beetje een gastheer?

Met een tevredenheidsmeting onder uw leerlingen en ouders (en medewerkers), ontstaat een concreet  beeld van de actuele situatie. Met helder zicht op mogelijke verbeterpunten, waar de organisatie mee vooruit kan. Metingen zijn in een paar minuten af te nemen in de klas. Uiteraard kunnen we metingen op leerkrachten en ouders integreren.

Meten met Amplixs 

Uiteraard kunt u zo’n gratis onderzoek afnemen via Vensters. Misschien kunt u beter kiezen voor Amplixs? Wij kijken graag naar goede gastheren en denken, dat scholen veel van hen kunnen leren. Zelf werken we graag als een geolied restaurant, waar je de ober kan vertellen welke variatie je in de saus je bij de pasta wilt, wat daar zo lekker aan is en dat je dat dan precies zo krijgt omdat de ober goed heeft geluisterd en de keuken het helemaal goed begrepen heeft.

Dezelfde verplichte meting,

nu mét handige bediening en inzichten

die de school vooruit helpen

Dit heeft veel meerwaarde. Vanuit een visie op dienstverlening kijkt Amplixs naar zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Het gaat ons niet om het meten, wij zijn dienstverleners. Met onze brede expertise helpen we jullie verbeteren.

Tevredenheid en Sociale Veiligheid (TSV)

Belangrijkste punten

 • Eenvoudig aanvragen
 • Integratie met Vensters
 • Uitbreidingsmogelijkheden
 • Leerlingen voelen zich serieus genomen
 • Integreren met meting op leerkrachten en/of ouders
 • Handige rapportages voor actie
 • Vanaf € 1.750,-
 • AVG ‘proof’

Waarde van een gratis meting

De verplichte metingen voor Tevredenheid & Sociale Veiligheid zijn gratis.
Wat krijg je dan? Een vragenlijst, een rapport en een vermelding

in Scholen op de Kaart. Dat is mooi. Vind je niet?

Hoe zou je het vinden als je op dit belangrijke terrein,
waarvan je weet dat het voor jonge mensen het verschil kan maken,
meer kon krijgen en meer kon bieden aan kinderen (en hun ouders)?

Graag bieden we de mogelijkheid om als schoolleider zelf aan de slag te gaan.
Zaken concreet aan te (laten) pakken. En te zien verbeteren.
Dat ze zien dat iemand het oppakt, dat iemand wat doet.

Kern van kwaliteit

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zo scheiden we zin van onzin.

Rake rapporten

We maken rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

In de juiste context

Zo kunnen scholen zich in hun eigen context ontwikkelen.

Belangrijke meerwaarde: het leidt tot actie.

Wij werken plezierig samen met:

po-raad
vo-raad
logo_ministerie_ocw.svg_
vensters

Belangrijke elementen

Overstapservice
Soepel overstappen
Een soepele start en een aangenaam vervolg met meten. Dat willen wij garanderen met 'overstapservice'.
Inspectie 'proof'
Datalogistiek met inspectie
Als je dat wilt, doen wij de 'logistiek' van data aanleveren voor jullie.
Blij bestuur
Overzicht voor bestuur
Bestuur wordt beter met overzicht. Amplixs biedt dat overzicht, zodat de grote lijn duidelijk wordt en waar de verbeterkansen liggen.
Zicht op trends
Meerdere meetmomenten
Met meerdere meetmomenten ontstaat een helder zicht op de effectiviteit van beleid.
Optimale UX + UI
Gebruiker centraal
Rapportages afgestemd per type gebruiker, zodat iedereen vindt wat hij/zij zoekt. En direct de juist actie kan ondernemen.
Scholen op de Kaart
Scholen op de Kaart
Het aanleveren van gegevens gaat gemakkelijk. Amplixs kan het voor jullie doen.

Koptekst 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Koptekst 2

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

koptekst 2

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Product

 • List Item
 • List Item
 • List Item
 • List Item
 • List Item

GTO Recreatie

 

 • Vanaf €200 per maand

 

 • Gast bepaalt de lengte en inhoud van de vragenlijst
 • Verschillende aanpak voor tevreden en ontevreden gasten
 • Resultaten van verbeteringen inzichtelijk maken
 • Handige rapportages voor gebruikers

Meten á la carte

 • Maatwerk

Meten ‘tailor made’

 • Maatwerk

Onze menukaart voor jou:

KTO / GTO Recreatie

 • Vanaf €200 per maand
 • Gast bepaalt de lengte en inhoud
  van de vragenlijst
 • Verschillende aanpak voor tevreden
  en ontevreden gasten
 • Resultaten van verbeteringen inzichtelijk maken
 • Handige rapportages voor gebruikers

Beschikbare module’s

 • Retentiemodule
 • Reviews publiceren
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Optionele add-on’s

 • Vestigingen
 • Vragen toevoegen
 • Taal toevoegen
 • Mystery guest

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten á la carte

 • Vanaf €1250 per meting
 • Vragenlijst naar eigen wens
  (structuur en tekst)
 • Resultaten inzichtelijk maken
 • Eenvoudig rapport
  online beschikbaar
 • Alle feedback kunnen
  kunnen
  exporteren

Module’s in overleg

 • Retentiemodule
 • Reviews publiceren
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Add-on’s in overleg

 • Vestigingen
 • Vragen toevoegen
 • Taal toevoegen
 • Mystery guest

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Meten ‘tailor made’

 • Vanaf €2500 per project
 • Gast bepaalt de lengte en inhoud
  van de vragenlijst
 • Verschillende aanpak voor tevreden
  en ontevreden gasten
 • Resultaten van verbeteringen inzichtelijk maken
 • Handige rapportages voor gebruikers

Module’s op maat

 • Retentiemodule
 • Reviews publiceren
 • Advanced reporting (BI)
 • Talenpakket

Add-on’s op maat

 • Vestigingen
 • Vragen toevoegen
 • Taal toevoegen
 • Mystery guest

Respondenten

 • via mail (API of spreadsheet)
 • of via SMS of QR code

Koptekst 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Integraties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

STAP 1: KENNISMAKEN

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie school (of scholen) kunnen doen.

Neem je contact op om te kijken of het klikt?