Met inspraak werven
studenten nieuwe studenten

Weet de ambitieuze opleidingscoördinator

Studenten werven graag studenten

Weet de ambitieuze opleidingscoördinator

Student­tevredenheid meten

Verdubbeling van het aantal studenten vergt vlotter beleid

Het hoger onderwijs staat onder grote invloed van markt en politiek. Het aantal studenten verdubbelde de laatste 30 jaar. En meer recent speelt de gigan­tische internationalisering in het hoger onderwijs.

Studenttevredenheid meten biedt kansen voor snelle verbeteringen

Hoe houd je als opleidings­coördinator grip op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de opleiding? Door lokaal te werken aan kwaliteit. Want student­tevredenheid ontstaat lokaal.

Kwaliteit verbeteren gebeurt lokaal

Studenten zijn rare klanten

Een spectaculaire stijging van het aantal buitenlandse studenten vindt plaats. Mensen zijn verschillend. Een op de tien studenten komt inmiddels uit het buitenland, bij creatieve en sociale opleidingen ligt het aandeel zelfs boven een derde. Mensen zijn verschillend. En jonge mensen zoeken grenzen op. Dat is een uitdaging voor docenten. Aan hen de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere kenmerken. Hoor je docenten mopperen over studenten, dan besef je dat stu­denten voor docenten niet alleen klant maar ook ‘meewerkend voorwerp’ zijn. En dat is best moeilijk.

Studenttevredenheid is een zuivere indicator voor kwaliteit

Je kan hen helpen door de beleving van studenten gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Uiteraard is hun beleving niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zuiver is vast te stellen. Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je docenten richting in de omgang met mensen die in hun beleving steeds ‘jonger’ worden.

Tevredenheid en kwaliteit

voor studenten is

‘local business’

Tevredenheid meten is een vak apart

Richtinggevend element is de student

Er bestaan weinig (betrouwbare) cijfers over onderwijskwaliteit, laat staan over trends in onderwijskwaliteit. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Som­mige studenten beoordelen positief omdat ze denken dat een ‘betere’ op­leiding later een hoog salaris oplevert.

Studenten bepalen kwaliteit van opleiding

Als je kwaliteit serieus neemt en begrijpt dat scholieren (aankomend studenten) hun studiekeuzes voor een groot deel baseren op de verhalen en ervaringen van hun oudere broers en zussen (en van familie en vrienden), dan zie je in het luisteren naar de mening van studenten opeens grote kansen. Kansen om de kwaliteit van het onderwijs te meten en om de aansluiting op de voorkeuren van studenten af te stemmen.

hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de HU aan kwaliteit?

Niet wachten op de jaarlijkse tevredenheids­onderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die het best past bij de studenten.

Klantmetingen voor studenten

Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht. Opleidings­manager Mark Tammer vertelt over de samenwerking en wat de klantmetingen opleveren.

Gebruiken jullie nu Evalytics?

Ook dan biedt Amplixs toegevoegde waarde op de standaard-vragenlijst

Sommige instellingen werken (voorgeschreven) met Evalytics. Je kunt met Evalytics makkelijk een vragenlijst bij elkaar klikken, maar dat is meestal niet de kerncompetentie van docenten. Daar komt bij dat de rapporten niet meer dan gemiddelden tonen. Je verliest hierdoor snel het overzicht.

Antwoorden zetten we over via onze ‘dataloader’

Amplixs helpt organisaties die ‘vastzitten’ aan Evalytics. Met een specifieke koppeling zetten we de gegevens uit Evalytics om naar compacte, bruikbare, op maat gesneden stuurinformatie. Dan zijn de rapporten opeens wél bruikbaar. Zo houd je continu scherp zicht op de verbeterpunten.
Handig voor de docent én voor het MT.

Stel de juiste vragen voor verbetering

Veel vragen zijn niet bruikbaar

Vaak gaat het mis bij het ontwerp van een vragenlijst. Je weet dan wat je wil vragen niet wat je wilt weten. Resultaten zijn pas bruikbaar, als je vraagt wat je wil weten. Niet als je weet wat je wil vragen. Studenttevredenheid ontstaat lokaal. Daar­om kan het nuttig zijn om per locatie ver­schillende vragen te gebruiken.

Amplixs assisteert bij de inrichting van survey

Sommige studenten zijn negatief, omdat ze een keer géén uitstel hebben gekregen voor een opdracht. En tóch kan je veel van hen leren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Amplixs levert geautomatiseerde rapporten die de zin van de onzin scheiden.

Je ziet meer kwaliteit

en kunt meer doen

voor studenten.

Sluit de cirkel van meten en verbeteren

Ons onderzoek zorgt voor concrete actie op de belangrijkste punten

Meten is weten. En dat weten, dat is belangrijk. Toch is een ding belangrijker: doen! Daarom vertalen we meet­informatie direct naar concrete actiepunten, zodat je bij de volgende meting verbeteringen ziet. Prettig om te weten. Zichtbaar resultaat motiveert iedereen. Zo wordt het leuk om naar trends en vergelijkingen in de tevreden­heid en beleving van studenten te kijken.

Wij lijnen de vragenlijst uit op de onderwijsvisie

Waar we niet van houden is appels met peren vergelijken. Instellingen hebben verschillende visies en verschillen in hun strategische doelen. De route naar het behalen van die doelen voert langs totaal verschillende tussenstations. Daarom lijnen we onderzoeken graag vooraf uit met de visie op onderwijs.

Studenttevredenheidsonderzoek
(STO) voor onderwijskwaliteit

Belangrijkste punten

  • Hoge respons met compacte vragenlijsten
  • Studenten voelen zich serieus genomen
  • Speerpunten voor verbetering van de opleiding helder in kaart
  • Nieuwe studenten ‘organisch’ werven
  • Praktische feedback voor docenten
  • Evalytics koppeling beschikbaar
  • Vanaf € 1.750,- per meting
  • AVG ‘proof’

Van ambitie naar actie

Amplixs belooft je tevredenheid

Met plezier tonen wij jou wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

(verplicht tot niets)