Slimme rapporten voegen waarde toe

Aan standaardmetingen op tevredenheid in onderwijs

Slimme rapporten voegen waarde toe

Aan standaardmetingen op tevredenheid in onderwijs

SOCIALE VEILIGHEID

EN TEVREDENHEID METEN IN PO & VO

Met slimme aansluiting op Vensters én rapporten die leiden tot actie

Slimme rapporten voegen waarde toe aan een standaardmeting. Je helpt de organisatie het beste door complimenten en tips te verzamelen.

Elke onderwijsvisie krijgt haar eigen meetlat

Met de denkwijze van Amplixs ontstaat waarde voor leerlingen, ouders en leraren zelf. Rapporten met tips en tops leveren een goed kompas. Zo werk je op een praktische en directe manier aan kwaliteit.

Overheidsbehoefte aan transparantie

Nederland worstelt met het bestuur van onderwijs. De overheid ziet het als haar taak om keuze te bieden en verschillen tussen scholen te laten zien. De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de kwaliteit niet te laag is. De eindcijfers van groepen leerlingen wordt gepubliceerd en ook de tevredenheid en sociale veiligheid van leerlingen en ouders wordt gemeten. Zodat ouders geïnformeerd een school kunnen kiezen, is het idee.

Opzet landelijke vergelijking leidt niet tot kwaliteitsverbetering

Net als in zorg maakt de Nederlandse overheid een denkfout bij de opzet van de kwaliteitsonderzoeken in het onderwijs. Ze vermoedt dat door marktwerking scholen wel moeten verbeteren, en anders wel intrinsiek gemotiveerd zijn om met de resultaten aan de slag te gaan. Er is alleen geen marktwerking en de resultaten zijn te generiek voor individuele scholen.

Dezelfde verplichte meting,

nu mét handige bediening en inzichten

die de school vooruit helpen

Kwaliteit meten verbetert kwaliteit niet

Resultaten van meting op tevredenheid en sociale veiligheid worden teruggebracht tot gemiddelden en gepubliceerd op de website Scholen op de Kaart, waar veel reclame voor gemaakt wordt. Kwaliteitsmetingen in het onderwijs zijn verplicht. Daar heeft de school op zichzelf weinig aan. Je kan kwaliteit meten, daar wordt de kwaliteit niet beter van.

Scholen op de Kaart heeft geen doelgroep

Scholen op de Kaart is ideaal voor ouders die niets weten over scholen in hun woonplaats. Gemiddelde scores van scholen vergelijken kan dan fijn zijn. Maar de meeste ouders hebben via via al veel relevante informatie over de scholen die zij overwegen. Uitzondering vormen asielzoekers en expats met kinderen en ouders die kort voor de 4e verjaardag van hun kind verhuizen naar een plaats die ze niet kennen.

Tevredenheid en Sociale Veiligheid (TSV)

Belangrijkste punten

 • Eenvoudig aanvragen
 • Integratie met Vensters
 • Uitbreidingsmogelijkheden
 • Leerlingen voelen zich serieus genomen
 • Integreren met meting op leerkrachten en/of ouders
 • Handige rapportages voor actie
 • Vanaf € 1.750,-
 • AVG ‘proof’

Kern van kwaliteit

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zo scheiden we zin van onzin.

Rake rapporten

We maken rapporten die de kern raken, niet meer niet minder.

In de juiste context

Zo kunnen scholen zich in hun eigen context ontwikkelen.

Belangrijke meerwaarde: het leidt tot actie.

Tevredenheid en sociale veiligheid meten?

Wij werken plezierig samen met:

po-raad
vo-raad
logo_ministerie_ocw.svg_
vensters

Zonder keuze geen concurrentie

In dorpen zijn weinig scholen

We doen alsof scholen met elkaar concurreren, in een situatie waarin vaak amper sprake is van concurrentie. Beschikbaarheid, bereikbaarheid en identiteit zijn de belangrijke factoren in schoolkeuze. Want een aanzienlijk deel van de Nederlanders woont in een dorp met een of twee scholen: een katholieke of protestante school en een openbare school. Kies maar.

In steden zijn te weinig scholen

De andere helft van Nederland woont in (grote) steden waar te weinig scholen zijn. Vind maar eens een plekje op de school van jouw voorkeur in Amsterdam of Utrecht… Succes! Ook in kleinere steden zijn veel minder scholen dan nodig is voor een keuze op basis van een eerlijke vergelijking, waarin de wensen en voorkeuren van ouders mogen doorklinken.

Meten gebeurt met stellingen en gemiddelden

Het meten van tevredenheid en sociale veiligheid gebeurt met stellingen. Daaruit komen gemiddelden en zo worden scholen vergeleken. Probleem is: het biedt scholen geen concrete tips hoe het beter kan. De bestaande kwaliteitsmeting biedt geen richtinggevende suggesties voor ontwikkeling.

Is een goede schooldirecteur

niet ook een beetje een gastheer?

Onderwijsprofessional aan het roer

Het is de onderwijsprofessional die aan het roer moet staan van de verbeteringen. Niet een dure consultant die geen langdurige belangen heeft bij verbeteringen. Voorwaarde om te kunnen sturen is dat de verbeterpunten duidelijk zijn en toegesneden zijn op de specifieke situatie van een school.

Laten we ruimte maken voor een visie op kwaliteit die werkt voor het onderwijs. Voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Weg met het wantrouwen dat zorg en onderwijs belemmert. Wij staan voor jullie visie op kwaliteit. We meten kwaliteit zoals het gedefinieerd wordt door de professionals zelf.

Heldere verbeterpunten per school, klas of leerkracht

Met de Vensters-vragenlijst wordt de sociale veiligheid van leerlingen gemeten met een vragenlijst van in totaal 27 vragen. De vragenlijst bevat 16 vragen over leerlingtevredenheid en 11 vragen over hoe leerlingen de school ervaren en hoe veilig ze zich op school voelen.

We lijnen rapporten uit met de visie van de school. Zodat leerkrachten de ruimte hebben om aandacht te geven aan de (individuele) leerbehoefte van kinderen. En de kans krijgen om met sfeer en luistervaardigheid, en soms met een omweg, de leerdoelen te bereiken. En überhaupt over de energie beschikken om die uitdaging aan te gaan.

Thuisonderwijs evalueren

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, gaat het online onderwijs door. Amplixs wil instellingen daarbij helpen. Daarom bieden wij jullie graag de mogelijkheid om online een link naar een korte vragenlijst te delen. Zodat je met de antwoorden in een overzichtelijke rapportage, inzicht krijgt in de kwaliteit van en de ervaringen van jullie leerlingen én docenten met het thuisonderwijs. Om te weten wat werkt en ook wat (nog) niet optimaal is.

Tevredenheid en Sociale Veiligheid (TSV)

Belangrijkste punten

 • Eenvoudig aanvragen
 • Integratie met Vensters
 • Uitbreidingsmogelijkheden
 • Leerlingen voelen zich serieus genomen
 • Integreren met meting op leerkrachten en/of ouders
 • Handige rapportages voor actie
 • Vanaf € 1.750,-
 • AVG ‘proof’

Zonder ingewikkeld advies of bureaucratie

Daar ligt de toegevoegde waarde van Amplixs.
We helpen het onderwijs graag aan heldere verbeterpunten per school en willen ook zicht geven op dingen die goed gaan.

 Zonder hoge uurtarieven en langdradige rapporten.
Tevredenheid en sociale veiligheid meten?
Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat.

Belangrijke elementen

Overstapservice
Soepel overstappen
Een soepele start en een aangenaam vervolg met meten. Dat willen wij garanderen met 'overstapservice'.
Inspectie 'proof'
Datalogistiek met inspectie
Als je dat wilt, doen wij de 'logistiek' van data aanleveren voor jullie.
Blij bestuur
Overzicht voor bestuur
Bestuur wordt beter met overzicht. Amplixs biedt dat overzicht, zodat de grote lijn duidelijk wordt en waar de verbeterkansen liggen.
Zicht op trends
Meerdere meetmomenten
Met meerdere meetmomenten ontstaat een helder zicht op de effectiviteit van beleid.
Optimale UX + UI
Gebruiker centraal
Rapportages afgestemd per type gebruiker, zodat iedereen vindt wat hij/zij zoekt. En direct de juist actie kan ondernemen.
Scholen op de Kaart
Scholen op de Kaart
Het aanleveren van gegevens gaat gemakkelijk. Amplixs kan het voor jullie doen.

Van ambitie naar actie

Amplixs belooft je tevredenheid

Met plezier tonen wij jou wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

(verplicht tot niets)