Vaardigheid en prestatie

Mensen die zich betrokken voelen werken effectief en efficiënt

Vaardige medewerkers met kennis presteren meer. Medewerkers met de juiste kennis en de juiste vaardigheden kunnen beter inspelen op kansen en risico’s.

DOELTREFFEND EN DOELMATIG

Zeker in situaties waar veiligheid een issue is, kan het verstandig zijn om te controleren of je medewerkers weten waar ze mee bezig zijn. Speciaal voor die situaties hebben we onze eigen slimme tool ontwikkeld. Zodat je vaardigheid en prestaties voortaan inzichtelijk kunt maken.

Kennis x Zekerheid = Risico

Onjuiste informatie met een hoge mate van zekerheid is een gevaarlijke combinatie. Want dan gaat het in praktijk waarschijnlijk fout.

Met ons systeem voor online toetsen stellen we vast of de medewerkers en managers over de juiste kennis beschikken.

Online toets

In een toets onderzoeken we met stellingen de kennis van een medewerker. Dus ‘juist’ of ‘onjuist’.

Daarnaast meten we de mate van zekerheid. Je koppelt het aan andere e-learning. En aan andere onderzoeken naar veiligheid.

Geen gokbare vragen

Wij konden niet leven met bestaande toetssystemen die je met een beetje goed gokken wel om de tuin leidt. Dat gebeurt bij ons nooit. Zo maken we geen gokbare multiplechoicevragen, maar vragen we wat de medewerker zal doen.

risico’s op elk niveau in beeld

Bij de toepassing moet je bijvoorbeeld denken aan veiligheid in luchtvaart en transport aan brandveiligheid. Aan ISO en HACCP.

Je krijgt een helder zicht op risico’s bij individuen, teams, afdelingen of hele locaties. Vaardige medewerkers voorkomen ongelukken.

ACTIE OP HET JUISTE NIVEAU

Je achterhaalt precies waar je interventies moet plegen. Een vooral: wat voor interventies noodzakelijk zijn. Zo kun je op individueel niveau ingrijpen, maar ook de hele organisatie verbeteren.

WAT WILLEN WE WETEN?

  • Weten je medewerkers wat te doen als er brand is?
  • Kennen je medewerkers de veiligheidsprocedures?
  • Wat is het risico op een voedselvergiftiging?
  • Is er een reden om van de procedure af te wijken?
  • Hoe staat de organisatie er voor?