Met inspraak werven
studenten nieuwe studenten

Weet de ambitieuze opleidingscoördinator

STO

Hoger onderwijs

Voor de ambitieuze opleidingscoördinator
vanaf € 1.750,- per project

ONDERWIJSKWALITEIT ONTSTAAT ALTIJD LOKAAL

Het hoger onderwijs staat onder grote invloed van markt en politiek. Het aantal studenten verdubbelde de laatste 30 jaar. En meer recent speelt de gigantische internationalisering aan Nederlandse instellingen.

Verdubbeling van het aantal studenten vergt beleid

Maar kwaliteit ontstaat nog steeds altijd lokaal. Hoe houd je als opleidingscoördinator grip op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de opleiding?

Want studenten zijn rare klanten

Een spectaculaire stijging van het aantal buitenlandse studenten vindt plaats. Mensen zijn verschillend. Een op de tien studenten komt inmiddels uit het buitenland, bij creatieve en sociale opleidingen ligt het aandeel zelfs boven een derde. Mensen zijn verschillend. En jonge mensen zoeken grenzen op.

Dat is een uitdaging voor docenten

Aan docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere kenmerken. Hoor je docenten mopperen over studenten, dan besef je dat studenten voor docenten niet alleen klant maar ook ‘meewerkend voorwerp’ zijn. En dat is best moeilijk.

KWALITEIT VERBETEREN GEBEURT OOK LOKAAL

Je kan hen helpen door de beleving van studenten gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Uiteraard is hun beleving niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zuiver is vast te stellen. Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je docenten richting in de omgang met mensen die in hun beleving steeds ‘jonger’ worden.

Tevredenheid en kwaliteit

voor studenten is

‘local business’

KWALITEIT METEN IS EEN VAK

Richtinggevend element is de student

Er bestaan weinig (betrouwbare) cijfers over onderwijskwaliteit, laat staan over trends in onderwijskwaliteit. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Sommige studenten beoordelen positief omdat ze denken dat een ‘betere’ opleiding later een hoog salaris oplevert.

Studenten bepalen kwaliteit van opleiding

Als je kwaliteit serieus neemt en begrijpt dat scholieren (aankomend studenten) hun studiekeuzes voor een groot deel baseren op de verhalen en ervaringen van hun oudere broers en zussen (en van familie en vrienden), dan zie je in het luisteren naar de mening van studenten opeens grote kansen. Kansen om de kwaliteit van het onderwijs te meten en om de aansluiting op de voorkeuren van studenten af te stemmen.

Veel vragen zijn niet bruikbaar, stel slimme vragen

Vaak gaat het mis bij het ontwerp van een vragenlijst. Je weet dan wat je wil vragen niet wat je wilt weten. Resultaten zijn pas bruikbaar, als je vraagt wat je wil weten en niet als je weet wat je wil vragen.

Amplixs assisteert bij de inrichting van survey

Sommige studenten zijn negatief, omdat ze een keer géén uitstel hebben gekregen voor een opdracht. En tóch kan je veel van hen leren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Amplixs levert geautomatiseerde rapporten die de zin van de onzin scheiden.

Studenttevredenheidsonderzoek (STO) voor onderwijskwaliteit

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Studenten voelen zich serieus genomen
 • Speerpunten voor verbetering van de opleiding helder in kaart
 • Nieuwe studenten ‘organisch’ werven
 • Praktische feedback voor docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 1.750,- per meting
 • AVG ‘proof’
hogeschool-utrecht

KLANTVERHAAL

Hoe werkt de HU aan kwaliteit?

Niet wachten op de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, maar zelf informatie vergaren. Op zelfgekozen momenten. En op een manier die het best past bij de studenten.

KLANTMETINGEN VOOR STUDENTEN

Met die opdracht ging Amplixs aan de slag voor de Hogeschool Utrecht. Opleidingsmanager Mark Tammer vertelt over de samenwerking en wat de klantmetingen hebben opgeleverd.

Ook als je ‘vast zit’ aan Evalytics

Vragenlijst kun je blijven bouwen in Evalytics

Een aantal instellingen werkt (voorgeschreven) met Evalytics. Je kunt met Evalytics makkelijk een vragenlijst bij elkaar klikken, maar dat is meestal niet de kerncompetentie van docenten. Daar komt bij dat de rapporten van Evalytics uitsluitend gemiddelden tonen. Je verliest hierdoor snel het zicht op je verbeterpunten.

Antwoorden zetten we over via onze ‘dataloader’

Amplixs helpt organisaties die ‘vastzitten’ aan Evalytics. Met een specifieke koppeling zetten we de gegevens uit Evalytics om naar compacte, bruikbare, op maat gesneden stuurinformatie.

Rapporten daarom toch weer bruikbaar

Handig voor de docent én voor het MT.

Sluit de cirkel van meten en verbeteren

Ons onderzoek zorgt voor concrete actie op de belangrijkste punten

Meten is weten. En dat weten, dat is belangrijk. Toch is een ding belangrijker: doen! Daarom vertalen we meetinformatie direct naar concrete actiepunten, zodat je bij de volgende meting verbeteringen ziet. Prettig om te weten. Zichtbaar resultaat motiveert iedereen. Zo wordt het leuk om naar trends en vergelijkingen in de tevredenheid en beleving van studenten te kijken.

Wij lijnen de vragenlijst uit op de onderwijsvisie

Waar we niet van houden is appels met peren vergelijken. Instellingen hebben verschillende visies en verschillen in hun strategische doelen. De route naar het behalen van die doelen voert langs totaal verschillende tussenstations. Daarom lijnen we onderzoeken graag vooraf uit met de visie op onderwijs.

Je ziet meer kwaliteit

en kunt meer doen

voor studenten.

Indien gewenst faciliteren we bij het implementeren van de verbetering

Soms zijn onderzoeksresultaten duidelijk maar heb je als instelling niet de capaciteit om verbeteringen te implementeren. Laat het dan aan ons over. Met plezier maken we een projectleider beschikbaar om verbeteringen te ‘veroorzaken’. In overleg maken we een implementatieplan, daarna gaan we aan de slag met verbeterpunten op volgorde van prioriteit.

Online onderwijs evalueren

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, gaat het online onderwijs door. Amplixs wil instellingen daarbij helpen. Daarom bieden wij jullie graag de mogelijkheid om online een link naar een korte vragenlijst te delen. Zodat je met de antwoorden in een overzichtelijke rapportage, inzicht krijgt in de kwaliteit van en de ervaringen van jullie studenten én docenten met het online onderwijs. Om te weten wat werkt en ook wat (nog) niet optimaal is.

Studenttevredenheidsonderzoek (STO) voor onderwijskwaliteit

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Studenten voelen zich serieus genomen
 • Speerpunten voor verbetering van de opleiding helder in kaart
 • Nieuwe studenten ‘organisch’ werven
 • Praktische feedback voor docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 1.750,- per meting
 • AVG ‘proof’

KENNISMAKEN?

Neem contact op om te kijken of het klikt.