Geen twee kinderen
zijn hetzelfde

Alles is maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Geen twee kinderen
zijn hetzelfde

Alles is maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Luisteren naar leerlingen

Kinderen in het speciaal onderwijs kampen met een of meerdere uitdagingen die het leerproces belemmeren. Denk in termen van leermoeilijkheden door geestelijke en lichamelijke handicaps, autisme en concentratiestoornissen. Kunst is: kansen op leren creëeren en die kansen met de kinderen te benutten.

Luisteren jullie naar de leerlingen?

Het is belangrijk om onvoorwaardelijk voor deze leerlingen te zorgen, zodat zij optimale mogelijkheden krijgen om aan leren toe te komen. Dit vergt een persoonlijk leerplan voor kinderen en bovendien enorme inspanning van leerkrachten en grote betrokkenheid van ouders.

Speciaal Onderwijs

Tevredenheids Onderzoek

Tevredenheid meten in het (voortgezet) speciaal onderwijs

PRIO’S VAN ALLE DOELGROEPEN

Om hierbij de juiste prioriteiten te stellen, helpen wij scholen in het speciaal onderwijs met metingen op leerlingen, ouders en leerkrachten (zowel onderwijzend als ondersteunend personeel). Want alles is maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

BELEVING + INTERACTIE

Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld zelf in het klaslokaal een meting aanvragen en klaarzetten op het digibord. Alle leerlingen krijgen zo een ultrakorte vragenlijst, toegespitst op het niveau en belevingswereld van de leerlingen. Met een grote interactieve waarde en zeer laagdrempelig. Uiteraard met borging van de anonimiteit.

WERKDRUK

De medewerkers krijgen metingen op het gebied van oa. werkdruk. Waar kunnen we als school meer op inzetten? Meer investeren in IT, frequenter overleg, meer ambulante zorg? Waarmee helpen we elkaar vooruit naar passend onderwijs? Hoe maken we een slim stappenplan? Hoe maken we ontwikkelingen zichtbaar?

AMPLIXS

Amplixs helpt onderwijsorganisaties meten en verbeteren. Tevredenheid en kwaliteit zijn abstracte begrippen: constructies in de hoofden van mensen, geen objecten die je kan aanwijzen of verplaatsen. Juist daarom is het slim om te meten en te handelen op de informatie die je daarmee vergaart. We helpen graag daar grip op te krijgen. Bij voorkeur inclusief handelingsperspectief.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Behalve onderwijs als maatwerk, dragen scholen in het speciaal onderwijs daarnaast een bijzondere wettelijke verplichting. Ze zijn namelijk wettelijk verplicht om zich, tot twee jaar nadat de leerling de school verlaat, per individuele leerling actief op de hoogte te houden van het vervolg van de ‘loopbaan’ in het onderwijs.

BESTENDIGINGSMONITOR

Dit dient om de kwaliteit van de begeleiding, het uitstroomniveauvan de leerling en het advies ten aanzien van vervolgonderwijs per leerling periodiek te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Amplixs helpt scholen hiermee. Door met de Bestendigingsmonitor tijdig te helpen herinneren dat een meting nodig is en door de informatie vlot te actualiseren.

Speciaal Onderwijs Tevredenheidsonderzoek

Belangrijkste punten

  • Hoge respons met compacte vragenlijsten
  • Leerlingen voelen zich serieus genomen
  • Voor coördinatoren Kwaliteit
  • In het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Praktische feedback voor leerkrachten en management
  • Met linkgenerator voor leerkrachten in de klas
  • Vragenlijst op URL voor ouders
  • Mailing naar medewerkers
  • Vanaf € 1.750,-
  • AVG ‘proof’

Van ambitie naar actie

Amplixs belooft je tevredenheid

Met plezier tonen wij jou wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

(verplicht tot niets)