Klanttevredenheid koppelen aan klantbeloften

Asito werkt elke dag met meer dan 10.000 werknemers aan een betere en schonere leefomgeving. Het bedrijf wordt al jaren op rij uitgeroepen tot het best gewaardeerde schoonmaakbedrijf van Nederland. Om te blijven voldoen aan de verwachtingen van hun klanten is het voor Asito essentieel continu te weten hoe hun dienstverlening wordt ervaren. De vernieuwde aanpak van Amplixs helpt Asito om de klantbeleving van hun opdrachtgevers te blijven optimaliseren.

Waar staat Asito voor?
Je kunt klanttevredenheid pas echt goed meten wanneer er duidelijke kernwaarden en klantbeloften bestaan waaraan deze getoetst kunnen worden. Daarom zijn de workshops binnen onze 360° graden aanpak ook een belangrijk vertrekpunt om samen met de klant duidelijk te krijgen waar ze nou écht voor staan. En het blijkt ook nodig, omdat er tijdens zo’n eerste workshop nogal verschillende ideeën bestaan over de klantwaarden en klantbeloften. Eenmaal vastgelegd, volgde een tweede workshop met voornamelijk operationele mensen die weten hoe de klantreis er bij Asito uitziet. Met hen hebben we in kaart gebracht hoe de interacties verlopen tussen de actoren van de klant ten opzichte van verschillende touchpoints in de customer journey. En waar raakt dat dan die klantbeloften en welke gedragingen zie je dan?

In een derde workshop hebben we met Asito afgestemd hoe we data konden verkrijgen om respondenten daadwerkelijk uit te nodigen, aangezien ze niet beschikken over een CRM systeem om ons regelmatig te voorzien van klanten. De laatste sessie was bedoeld om de vragenlijst vorm te geven.

 

"Minder vragen stellen en toch meer weten"


Minder data, veel meer relevante informatie
Sturen op relevante informatie waar de opdrachtgever direct actie op kan ondernemen is key in de vernieuwde Amplixs aanpak. De klanten van Asito, zoals de facility manager en de operationeel beheerder, bepalen in onze geavanceerde surveys vooraf zelf de onderwerpen waar ze hun mening over willen geven. We halen daarmee minder informatie op, maar wel veel meer relevante informatie waar iemand echt wat over kwijt wilt. Op basis van algoritmes die antwoorden analyseren wordt informatie eruit gehaald die aanhaakt op een klantbelofte. Dat geeft een feilloos beeld of aan de verwachting wordt voldaan of dat er een verschil is tussen de klantbeleving en klantbelofte zoals die vanuit Asito is gedefinieerd.

Op basis van een uitgebreide data-analyse worden er voor Asito concrete adviezen gemaakt om over te gaan tot implementatie. Onze adviezen zijn altijd ‘action driven’, dus bedoeld voor een team of persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van de operatie. Adviezen waarmee
Asito gericht en effectief kan werken aan het verder optimaliseren van de klantbeleving van hun opdrachtgevers!

Deel

Artikelen & klantcases