Waardevolle feedback van gasten

Vakantiepark De Leistert ontvangt graag feedback van hun gasten. Het is natuurlijk mooi als dat positief is. Maar heeft een gast een negatieve ervaring overgehouden aan hun verblijf, dan is dat zo mogelijk nog waardevollere informatie. Het helpt De Leistert haar dienstverlening en gastvrijheid richting hun gasten verder te verbeteren. In de meeste vragenlijsten gaat waardevolle informatie echter verloren. Het park zoekt naar een effectievere manier om feedback te verzamelen en actie te ondernemen op basis van de resultaten.

"Traditionele enquêtesystemen geven eigenlijk slechts een gemiddelde van een gemiddelde weer. Je mist cruciale informatie van gasten waar je echt iets mee kunt. De tool van Amplixs is een stuk genadelozer. Het focust niet op gemiddelden, maar wijst je op de scores van 6 of minder en 9 of hoger."

Van feedback naar het ondernemen van actie
Amplixs voorziet De Leistert van een feedbacktool die gericht is op het verzamelen van waardevolle feedback. In plaats van standaardvragen worden specifieke vragen gesteld aan verschillende soorten gasten, rekening houdend met hun ervaringen en faciliteiten waar ze gebruik van maken. De tool biedt de flexibiliteit om specifieke vervolgvragen te stellen en zo waardevolle informatie te verkrijgen. Het systeem stuurt mails naar de relevante afdelingen bij negatieve scores, waardoor direct actie kan worden ondernomen en gasten het gevoel krijgen serieus genomen te worden.

"Het is fijn samenwerken met Amplixs. Los van dat ze de dingen goed doen, wordt er meegedacht. Het bureau heeft waardevolle ervaring opgedaan met andere partijen in de markt, waardoor we ideeën hebben gekregen om onze eigen meting te optimaliseren."

Klanttevredenheid verder optimaliseren
Om de klantbeleving van hun gasten nog verder te optimaliseren wil De Leistert nog meer uit de data van het klanttevredenheidsonderzoek halen. Zodat ze gericht actie kunnen ondernemen op onderdelen van hun dienstverlening waar de klantbeleving verschilt van wat De Leistert hun gasten aan service wil bieden. 
De 360 graden aanpak van Amplixs sluit perfect aan op deze behoefte!

Deel

Artikelen & klantcases